REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10898 – PLATINUM EQUITY GROUP / HOP LUN) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych) (CON/2022/30) 2022/C 402/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/07

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10911 – PARTNERS GROUP / KOHLBERG / USIC) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/08

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10854 – GIC INVESTOR / KIA / OMERS / DCLI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 402/09

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne 2022/C 402/10

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 18 października 2022 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10612 – NIS / HIPP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10826 – GOLDMAN SACHS / NORGINE)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1967 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładającym dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 i rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładającym dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2022/1956, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1955, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 17 października 2022 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności dotyczące ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – sprawozdanie niezależnego kontrolera

Strony 170 - 170 Pobierz pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Poświadczenie wiarygodności przedstawione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – sprawozdanie niezależnego kontrolera

Strony 240 - 240 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wybór prezesa Sądu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA