REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie Europejskiego obszaru edukacji: wspólne całościowe podejście (2020/2243(INI))

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie planu działania w zakresie własności intelektualnej wspierającego odbudowę i odporność UE (2021/2007(INI))

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2021/2018(INI))

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce (2021/2925(RSP))

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Fulvia Martusciella (2021/2049(IMM))

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Haralda Vilimsky’ego (2021/2073(IMM))

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Nilsa Ušakovsa (2020/2239(IMM))

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0447Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))P9_TC1-COD(2021)0049Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2021 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/…w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

P9_TA(2021)0448Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))P9_TC1-COD(2016)0131Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 września i 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Związkiem Australijskim na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT) w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))

Strony 157 - 157 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 203/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków (nr IX-2023/02) „DOTACJE DLA EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH” 2022/C 203/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu (nr IX-2023/01) „WKŁADY NA RZECZ EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH” 2022/C 203/04

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 203/05

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 203/06

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 19 maja 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania przejściowych reguł pochodzenia przewidujących diagonalną kumulację między stosującymi Umawiającymi się Stronami („Stosująca Umawiająca się Strona” oznacza Umawiającą się Stronę konwencji paneurośródziemnomorskiej, która to strona włącza przejściowe reguły pochodzenia do dwustronnych umów preferencyjnych z inną Umawiającą się Stroną konwencji paneurośródziemnomorskiej.) w strefie paneurośródziemnomorskiej (PEM) 2022/C 202/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 16 maja 2022 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 2022/C 202/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 202/04

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 202/05

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 202/06

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA