REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-566/21: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2021 r. – Steinbach International / Komisja

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-586/21: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2021 r. – Swords / Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-628/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. – Tequila Revolución / EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-650/21: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2021 r. – Casa International / EUIPO – Interstyle (casa)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-662/21: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2021 r. – Troy Chemical Company / Komisja

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-665/21: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2021 r. – Civitta Eesti / Komisja

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-391/20: Postanowienie Sądu z dnia 27 września 2021 r. – Stena Line Scandinavia / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-285/21: Postanowienie Sądu z dnia 1 października 2021 r. – Alliance française de Bruxelles-Europe i in. / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10284 – KPS / CROWN EUROPEAN TINPLATE)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 3 grudnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10341 – PRINCE / FERRO)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10556 – BELLIS / KKR / JAJA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJE PUBLICZNE – Oznaczenia geograficzne z Kostaryki, które mają być chronione w Unii Europejskiej jako oznaczenia geograficzne

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Oświadczenie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Francja – Pomoc państwa SA.56399 i SA.56634 (2021/C) (ex 2020/FC) – Octroi supposé d’aide d’État illégale à la Française des Jeux – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE) w odniesieniu do przypadków zmiany i poszerzenia przedsięwzięć – pkt 24 załącznika I i pkt 13 lit. a) załącznika II, z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji i zasad powiązanych z tymi przypadkami 2021/C 486/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10247 – CVC / COOPER) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 486/02

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10449 – KIA / ALMAVIVA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 486/03

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2012/642/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/2125, i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2124, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 2021/C 486/04

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 2021/C 486/05

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA