REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-279/19: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. – Front Polisario / Rada [Stosunki zewnętrzne – Umowy międzynarodowe – Układ eurośródziemnomorski o stowarzyszeniu WE – Maroko – Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do układu eurośródziemnomorskiego – Decyzja zatwierdzająca zawarcie umowy – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Zdolność sądowa – Bezpośrednie oddziaływanie – Indywidualne oddziaływanie – Terytorialny zakres stosowania – Kompetencja – Wykładnia prawa międzynarodowego przyjęta przez Trybunał – Zasada samostanowienia – Zasada względnej skuteczności traktatów – Możliwość powołania się na daną podstawę prawną – Pojęcie zgody – Wprowadzenie w życie – Uprawnienia dyskrecjonalne – Granice – Utrzymanie w mocy skutków zaskarżonej decyzji]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-344/19 i T-356/19: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. – Front Polisario / Rada [Stosunki zewnętrzne – Umowy międzynarodowe – Układ eurośródziemnomorski o stowarzyszeniu WE – Maroko – Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią a Marokiem – Protokół wykonawczy do umowy o partnerstwie – Wymiana listów towarzysząca umowie o partnerstwie – Decyzja o zawarciu umowy – Rozporządzenie w sprawie podziału uprawnień do połowów między państwa członkowskie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Zdolność sądowa – Bezpośrednie oddziaływanie – Indywidualne oddziaływanie – Terytorialny zakres stosowania – Kompetencja – Wykładnia prawa międzynarodowego przyjęta przez Trybunał – Zasada samostanowienia – Zasada względnej skuteczności traktatów – Możliwość powołania się na daną podstawę prawną – Pojęcie zgody – Wprowadzenie w życie – Uprawnienia dyskrecjonalne – Granice – Utrzymanie w mocy skutków zaskarżonej decyzji]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-1/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – M.I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (INSTINCT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy INSTINCT – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Zakres używania – Całościowa ocena dowodów – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-12/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Schneider / EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Frutaria – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowód rzeczywistego używania – Charakter używania]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-22/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – IB / EUIPO [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Zawieszenie postępowania w sprawie orzeczenia niezdolności do pracy na czas postępowania dyscyplinarnego – Wydalenie ze służby – Postępowanie w sprawie orzeczenia niezdolności do pracy, które stało się bezprzedmiotowe w następstwie wydalenia ze służby – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt niekorzystny – Dopuszczalność – Zasada dobrej administracji – Obowiązek dbałości – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-43/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – AV i AW / Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Obniżenie zaszeregowania – Prawo do obrony – Zasada dobrej administracji – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-88/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Rivière i in.1 / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament – Środek przyjęty przez Przewodniczącego Parlamentu zakazujący posłom umieszczania flag narodowych na ich pulpitach – Kodeks postępowania posłów – Artykuł 10 ust. 3 regulaminu Parlamentu – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-121/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – IP / Komisja [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Dochodzenie OLAF-u – Zwrot kosztów leczenia – Kara dyscyplinarna – Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – Artykuł 10 lit. h) załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Powrót do naruszenia – Artykuł 27 załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Decyzja uwzględniająca wniosek o wykreślenie z akt osobowych wszelkich wzmianek o wcześniejszej karze – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego – Charakter kary, o której wszelkie wzmianki wykreślono z akt osobowych urzędnika, uniemożliwiający podniesienie tej kary wobec tego urzędnika i powołanie się na nią przeciwko niemu]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-124/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – M/S. Indeutsch International / EUIPO – 135 Kirkstall (Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający szewrony pomiędzy dwiema równoległymi liniami – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Oznaczenie, z którego może składać się unijny znak towarowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] – Obowiązek orzeczenia w przedmiocie odwołania – Artykuł 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/2001 – Skarga wzajemna]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-219/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – JK / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Personel Komisji w służbie ESDZ – Wniosek o udzielenie wsparcia – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Dorozumiana decyzja oddalająca wniosek – Decyzja oddalająca zażalenie – Artykuł 90 regulaminu pracowniczego – Właściwy organ powołujący – Zasada dobrej administracji]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-429/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Sedus Stoll / EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Sedus ergo+ – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ERGOPLUS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-436/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Sedus Stoll / EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Sedus ergo+ – Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe ERGOPLUS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-523/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Setarcos Consulting / EUIPO (Blockchain Island) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Blockchain Island – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-591/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Unimax Stationery / EUIPO – Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy UNI-MAX – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe uni i uni-ball – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-668/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – NZ / Komisja [Służba Publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Konkurs wewnętrzny COM/1/AD 10/18 – Decyzja o nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej konkursu – Obowiązek uzasadnienia – Tajność prac komisji konkursowej – Szerokie uprawnienia dyskrecjonalne komisji konkursowej – Nieprzekazanie ocen częściowych i sposobu ważenia części składowych egzaminu ustnego]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-712/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Škoda Investment / EUIPO – Škoda Auto (Przedstawienie strzałki ze skrzydłem) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego strzałkę ze skrzydłem – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający strzałkę ze skrzydłem – Względna podstawa odmowy rejestracji – Częściowe odrzucenie sprzeciwu – Ograniczenie zakresu sprzeciwu w ramach postępowania odwoławczego przed izbą odwoławczą – Częściowe wycofanie sprzeciwu – Zarzut podniesiony z urzędu przez izbę odwoławczą – Zakaz orzekania ultra petita]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-732/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Freundlieb / EUIPO (CRYSTAL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Słowny unijny znak towarowy CRYSTAL – Brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego – Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z rejestracji – Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego – Artykuł 104 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek należytej staranności – Brak kontroli – Niedochowanie terminów]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-733/20: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Freundlieb / EUIPO (BANDIT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Słowny unijny znak towarowy BANDIT – Brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego – Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z rejestracji – Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego – Artykuł 104 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek należytej staranności – Brak kontroli – Niedochowanie terminów]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-45/21: Wyrok Sądu z dnia 13 października 2021 r. – Ciano Trading & Services CT & S i in. / Komisja [Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Stałe zbiorowe żywienie na rzecz Komisji Europejskiej w Brukseli i w jej okolicach – Unieważnienie przetargu – Uzasadnione oczekiwania – Nadużycie prawa]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-633/20: Postanowienie Sądu z dnia 27 września 2021 r. – CNMSE i in. / Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Zdrowie publiczne – Rozporządzenie (UE) 2020/1043 – Prowadzenie badań klinicznych nad produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi zawierającymi GMO – Leczenie choroby koronawirusowej SARS-CoV-2 (COVID-19) lub zapobiegania jej – Pojęcie aktu ustawodawczego – Pojęcie aktu regulacyjnego – Brak osobistego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-648/20: Postanowienie Sądu z dnia 28 września 2021 r. – NB / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Decyzja o niepowołaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 10 – Termin do złożenia skargi – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-124/21: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2021 r. – Mariani i in. / Parlament [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2223 – Współpraca z Parlamentem Europejskim i skuteczność dochodzeń OLAF-u – Brak indywidualnego oddziaływania – Akt nieregulacyjny – Niedopuszczalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-148/21 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 października 2021 r. – Paccor Packaging / Komisja [Środek tymczasowy – Środowisko – Dyrektywa (UE) 2019/904 – Zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2151 – Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania kubków na napoje – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-563/21: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2021 r. – Zaytsev / Rada

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-564/21: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2021 r. – Bremino-Grupp / Rada

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA