REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 439/09

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności dotyczące ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – sprawozdanie niezależnego kontrolera

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji Ocena planów i przedsięwzięć w odniesieniu do obszarów Natura 2000 Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 2021/C 437/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2021 r. (godz. 10:30–12:30 (CET (Środkowoeuropejski czas letni (tj. czas obowiązujący w Brukseli).))) dotycząca projektu decyzji w Sprawie AT.40394 – ASPEN Sprawozdawca: Grecja (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 435/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) Sprawa AT.40394 – Aspen (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 435/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 lutego 2021 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40394 – ASPEN) (notyfikowana jako dokument C(2021) 724) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 435/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10139 – DESFA / COPELOUZOU / DEPA / GASLOG / BTG / GASTRADE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 435/05

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10390 – CHRISTIAN BURRUS/OTPP/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 434/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji sprawie M.9564 – LSEG/Refinitiv Business Sprawozdawca: Węgry (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 434/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) Sprawa M.9564 – London Stock Exchange Group/Refinitiv Business (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 434/04

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 13 stycznia 2021 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.9564 – LSEG/Refinitiv Business) (notyfikowana jako dokument C(2021) 28) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 434/05

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10468 – NREP/NOVO HOLDINGS/INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 434/06

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 26 października 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10443 – ALLIANZ CAPITAL/AIMCO/DALMORE/GENERATION/PORTERBROOK) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10501 – Bouygues/Destia) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10382 – CDPE/Macquarie/Blackstone/ASPI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10319 – Greiner/Recticel) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/05

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10320 – Aperam/ELG Haniel) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10510 – Apollo Management/K1 Group) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 432/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do powiadomienia zgodnie z art. 34 ust. 7 a) (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 398 z dnia 1 października 2021 r.) 2021/C 432/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 października 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA