REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-104/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Nivelles – Belgia) – SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, działający w charakterze syndyka masy upadłościowej Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-392/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – Polska) – Europejska Agencja Chemikaliów / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-516/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – JT, NQ / Ryanair DAC

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-618/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 maja 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba – Hiszpania) – ZU, TV / Ryanair Ltd

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-672/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 maja 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg – Austria) – L GmbH / FK

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-76/21: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Wacker Chemie AG / Republika Federalna Niemiec, reprezentowana przez Umweltbundesamt

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-172/21: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 maja 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – EF / Deutsche Lufthansa AG

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-287/21: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg – Austria) – FC / FTI Touristik GmbH

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-65/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – AI / ECDC [Służba publiczna – Personel ECDC – Mobbing – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Wniosek o udzielenie wsparcia – Zakres obowiązku wsparcia – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Rezygnacja autora zgłoszonych zachowań – Brak wszczęcia postępowania dyscyplinarnego – Artykuł 86 regulaminu pracowniczego – Odpowiedź na wniosek o udzielenie wsparcia – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt niekorzystny – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Brak uzasadnienia – Odmowa udzielenia dostępu do sprawozdania z dochodzenia i do innych dokumentów – Artykuł 41 karty praw podstawowych – Odpowiedzialność]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-164/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r.– AQ / eu-LISA [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Zwolnienie chorobowe – Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – Artykuł 16 WZIP – Artykuł 48 lit. b) WZIP – Obowiązek dbałości – Artykuł 34 karty praw podstawowych – Odpowiedzialność – Szkoda majątkowa – Krzywda – Związek przyczynowy]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-253/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – BG / Parlament [Służba publiczna – Akredytowani asystenci parlamentarni – Rozwiązanie umowy – Utrata zaufania – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Represje – Oczywiste błędy w ocenie – Odpowiedzialność]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-670/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Carbajo Ferrero / Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Procedura powołania na stanowisko dyrektora – Ogłoszenie o naborze – Odrzucenie kandydatury skarżącego i powołanie innego kandydata – Obowiązek uzasadnienia – Zarzut niezgodności z prawem aktów ustalających wewnętrzne normy postępowania – Nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie naboru – Oczywisty błąd w ocenie – Nieprawdziwość informacji przedstawionych organowi powołującemu – Przejrzystość – Równość traktowania – Odpowiedzialność – Szkoda majątkowa i krzywda]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-716/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Interpipe Niko Tube i Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant / Komisja [Dumping – Przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub ze stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy – Przegląd okresowy – Obliczanie wartości normalnej – Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne – Sprzedaż między spółkami powiązanymi – Zwykły obrót handlowy – Jeden podmiot gospodarczy – Artykuł 2 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) 2016/1036 – Cena eksportowa – Dostosowanie – Funkcje podobne do funkcji przedstawiciela pracującego na zasadzie prowizji – Artykuł 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia 2016/1036 – Oczywisty błąd w ocenie – Metoda inna niż metoda wykorzystana w poprzednim dochodzeniu – Artykuł 11 ust. 9 rozporządzenia 2016/1036 – Uzasadnione oczekiwania – Prawo do obrony]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-810/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Victoria’s Secret Stores Brand Management / EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Unijny graficzny znak towarowy z elementem słownym BODYSECRETS – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Charakter zwyczajowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-65/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Kneissl Holding / EUIPO – LS 9 (KNEISSL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy KNEISSL – Częściowe stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Zakres używania – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Zasada 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 10 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Nadużycie prawa]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-119/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – IN / Eismea [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Decyzja o nieprzedłużeniu – Sprawozdanie z oceny – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek dbałości – Oczywisty błąd w ocenie – Rozsądny termin – Odpowiedzialność – Krzywda]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-170/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Rochefort / Parlament [Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Odzyskanie niesłusznie wypłaconych kwot – Ciężar dowodu – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Naruszenie prawa – Błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-171/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Rochefort / Parlament [Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Odzyskanie niesłusznie wypłaconych kwot – Ciężar dowodu – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Naruszenie prawa – Błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-172/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Rochefort / Parlament [Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Odzyskanie niesłusznie wypłaconych kwot – Ciężar dowodu – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Naruszenie prawa – Błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-357/20: Postanowienie Sądu z dnia 9 lipca 2021 r. – Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci / EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Pochodzenie geograficzne – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-352/21: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2021 r. – Oi dromoi tis Elias / Komisja

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-361/21: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2021 r. – Syndesmos Tyrokomon Kyprou i in. / Komisja

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-416/21: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2021 r. – Itinerant Show Room / EUIPO – Save the Duck (ITINERANT)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-417/21: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2021 r. – Itinerant Show Room / EUIPO – Save the Duck (ITINERANT)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-423/21: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2021 r. – Gioioso / EUIPO – Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA