REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-653/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 23 września 2020 r. w sprawie T-174/19, Guillaume Vincenti / EUIPO, wniesione w dniu 2 grudnia 2020 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-16/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 28 października 2020 r. w sprawie T-594/18, Pharma Mar / Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 stycznia 2021 r. przez Republikę Estońską

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-30/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Lennestadt (Niemcy) w dniu 19 stycznia 2021 r. – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG / NW

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-57/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 1 lutego 2021 r. – RegioJet a. s.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-85/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 11 lutego 2021 r. – WY

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-101/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 18 lutego 2021 r. – HJ

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-104/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Republika Czeska) w dniu 19 lutego 2021 r. – RegioJet a. s. / České dráhy a.s.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-113/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-189/19, Maen Haikal / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 23 lutego 2021 r. przez Maena Haikala

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-125/21: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2021 r. – Komisja Europejska / Irlandia

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-126/21: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2021 r. – Komisja Europejska / Irlandia

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-137/21: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2021 r. – Parlament Europejski/Komisja Europejska

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-166/21: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2021 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-108/18: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Universität Koblenz-Landau / EACEA [Klauzula arbitrażowa – Programy Tempus IV – Umowy o udzielenie dotacji – Umowny charakter sporu – Zmiana kwalifikacji skargi – Koszty kwalifikowalne – Nieprawidłowości systemowe i powtarzające się – Zwrot w pełnej wysokości wypłaconych kwot – Proporcjonalność – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 41 Karty praw podstawowych]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-606/18: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Universität Koblenz-Landau / EACEA [Klauzula arbitrażowa – Programy Tempus – Umowa o udzielenie dotacji – Koszty kwalifikowalne – Zawieszenie płatności – Zwrot wypłaconych kwot – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-723/18: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2021 r. – Barata / Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Procedura certyfikacji – Wyłączenie z ostatecznej listy urzędników wytypowanych do wzięcia udziału w szkoleniu – Artykuł 45a regulaminu pracowniczego – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przekazanie listem poleconym – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego – Polecona przesyłka pocztowa niepodjęta przez adresata – Początek biegu terminu do wniesienia skargi – Dopuszczalność – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Zasada dobrej administracji – Proporcjonalność – System językowy]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-599/19: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2021 r. – EM / Parlament [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Przejście na emeryturę – Obowiązek wspomagania – Zasada dobrej administracji – Obowiązek dbałości]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-48/20: Wyrok Sądu z dnia 3 marca 2021 r. – Sahaj Marg Spirituality Foundation / EUIPO (Heartfulness) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy Heartfulness – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-753/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 lutego 2021 r. – Ungureanu / Komisja [Skarga o odszkodowanie – Prawo instytucjonalne – Zarzucana niezgodność z prawem dotycząca braku wniesienia skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE – Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji – Skarga oczywiście niedopuszczalna]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-567/20: Postanowienie Sądu z dnia 17 lutego 2021 r. – ML / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Zrównoważona odbudowa dla Komisji Europejskiej w Brukseli i w jej okolicach – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Unieważnienie przetargu – Umorzenie postępowania]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-656/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. – Symrise / ECHA [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – REACH – Substancja homosalate – Kontrola zgodności rejestracji z przepisami – Obowiązek dostarczenia pewnych informacji, do których uzyskania konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-37/21: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2021 – KF / EBI

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-71/21: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2021 r. – QB / Komisja

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-83/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2021 r. – Van Walle / ECDC

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-96/21: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2021 r. – Amort i in. / Komisja

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-97/21: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2021 r. – Synesis / Rada

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA