REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wykaz dwustronnych umów inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1219/2012 ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych w zakresie kontroli granicznej, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 141/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2021 r. Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG do Dz.U. nr 26/2006 z 25 maja 2006, s. 1.) 2021/C 141/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/07

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/08

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/09

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/10

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 141/11

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Wyrok trybunału z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel przeciwko Meleda Anstalt (dyrektywa (UE) 2015/849 – przeciwdziałanie praniu pieniędzy – informacje o beneficjentach rzeczywistych – zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – odpowiednie, dokładne i aktualne informacje – minimalizacja danych) 2021/C 141/12

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Héraðsdómur Reykjavíkur w sprawie Zvonimir Cogelja przeciwko Dyrekcji ds. Zdrowia (Sprawa E-17/20) 2021/C 141/13

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 kwietnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 140/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10237 — BRIDGEPOINT/INFINIGATE) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 140/04

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 140/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 140/05

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 20 kwietnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10081— KION/Jungheinrich/HSP) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 maja 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2021/C 139/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10236 — Goldman Sachs/Oikos) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10059 — SK hynix/ Działalność przedsiębiorstwa Intel dotycząca NAND i SSD) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA