REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2021/C 103/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 103/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 103/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 103/08

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 103/09

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG 2021/C 103/10

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ 2021/C 103/11

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 103/12

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 103/13

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 24 marca 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 102/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10121 — Platinum Equity Group/Ingram Micro) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 102/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 102/05

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10081— KION/Jungheinrich/HSP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 102/06

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 102/07

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 102/08

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 23 marca 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego tymczasowego odstępstwa od dyrektywy 2002/58/WE do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Opinia nr 1/2021 (przedstawiona na mocy art. 322 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą (COM(2020) 854 final)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dla podmiotów gospodarczych i organów nadzoru rynku dotyczące praktycznego wdrażania art. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Przewodnik dotyczący art. 34–36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10099 — Arch/Kelso/Warburg/Watford) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 99/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/481, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/478 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka 2021/C 99/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka 2021/C 99/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA