REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie Komisji Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 2021/C 58/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 58/02

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Średnie koszty świadczeń rzeczowych 2021/C 58/04

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 58/05

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/06

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/07

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/08

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/09

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/10

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/11

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 58/12

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym 2021/C 58/13

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Borgarting Lagmannsrett w ramach postępowania karnego przeciwko P (Sprawa E-15/20) 2021/C 58/14

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowegodotyczącego przywozu krzemku wapnia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 2021/C 58/15

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu superchłonnych polimerów pochodzących z Republiki Korei 2021/C 58/16

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 58/17

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina 2021/C 58/18

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 17 lutego 2021 r.

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 57/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 2021/C 57/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji 2021/C 57/04

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 19 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji 2021/C 57/05

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 19 akapit drugi rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji 2021/C 57/06

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 16 lutego 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku strategii UE na rzecz zwiększania umiejętności i kompetencji ekologicznych dla wszystkich” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA