REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-645/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 1 grudnia 2020 r. – V A, Z A / TP

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-647/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 1 grudnia 2020 r. – XG / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-683/20: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-692/20: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-187/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – VP / Cedefop [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Wniosek o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony – Decyzja o nieprzedłużeniu – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 26 regulaminu pracowniczego – Odpowiedzialność – Szkoda majątkowa – Krzywda]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-207/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – PlasticsEurope / ECHA [REACH – Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Uzupełnienie wpisu dotyczącego substancji bisfenol A na tej liście – Artykuły 57 i 59 rozporządzenia nr 1907/2006 – Oczywisty błąd w ocenie – Podejście oparte na mocy dowodowej przedstawionych dowodów – Badania rozpoznawcze – Zastosowania w charakterze półproduktu – Proporcjonalność]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-243/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – VW / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Żyjący małżonek – Renta rodzinna – Artykuły 18 i 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przesłanki kwalifikujące – Czas trwania małżeństwa – Zarzut niezgodności z prawem – Równość traktowania – Zasada proporcjonalności]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-430/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – American Airlines/Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Rynek transportu lotniczego – Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG – Zobowiązania – Decyzja przyznająca prawa nabyte – Naruszenie prawa – Pojęcie „właściwego wykorzystania”]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-438/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Pareto Trading/EUIPO – Bikor i Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BIKOR EGYPTIAN EARTH – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-176/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – 3V Sigma / ECHA [REACH – Ocena substancji – Uvasorb HEB – Decyzja, w której ECHA żąda dodatkowych informacji – Artykuł 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Żądanie mające na celu identyfikację ewentualnych produktów przetworzenia lub rozpadu substancji – Proporcjonalność – Konieczność przeprowadzenia żądanego badania dodatkowego – Odpowiednie warunki i warunki realistyczne – Temperatura badania – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-286/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Azarov / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie – Spoczywający na Radzie obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-535/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – H.R. Participations / EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JCE HOTTINGUER – Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy HOTTINGER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Odesłanie do prawa krajowego, któremu podlega wcześniejszy znak towarowy – Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) – Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie, odpowiednio, art. 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-665/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Cinkciarz.pl / EUIPO (€$) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego €$ – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Obowiązek uzasadnienia – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-736/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – HA / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zwrot kosztów leczenia – Maksymalna kwota zwrotu na aparaty do leczenia bezdechu sennego – Skarga o stwierdzenie nieważności – Brak aktu wyłącznie potwierdzającego – Interes prawny – Dopuszczalność – Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników – Ogólne przepisy wykonawcze]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-859/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ALKEMIE – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Alkmene – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-860/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Alkemie Group / EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ALKEMIE – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Alkmene – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-863/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Production Christian Gallimard / EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe GALLIMARD – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Porównanie konceptualne – Nazwiska patronimiczne – Niezależna pozycja odróżniająca – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-883/19: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego HELIX ELIXIR – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HELIXOR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-738/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2020 r. – La Quadrature du Net i in. / Komisja [Przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych – Stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-660/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Universität Bremen / REA [Skarga o stwierdzenie nieważności – Projekt subwencji – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horizon 2020” – Zaproszenie do składania wniosków H2020-SC6-Governance-2019 – Decyzja REA dotycząca odrzucenia wniosku – Brak reprezentowania przez adwokata – Oczywista niedopuszczalność skargi]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-24/20: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2020 r. – Junqueras i Vies / Parlement [Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu – Przywileje i immunitety – Ogłoszenie przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o stwierdzeniu, że mandat posła do Parlamentu Europejskiego jest wakujący – Wniosek o zainicjowanie działań w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego – Akty niepodlegające zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-255/20: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2020 r. – ClientEarth / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Komitologia – Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych – Porządek obrad 79. posiedzenia komitetu – Prawo do informacji obowiązujące w państwach członkowskich Unii w odniesieniu do emisji spalin z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi – Umorzenie postępowania]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-520/20: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Bonicelli / Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy [Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu 2019 – Decyzja o nieawansowaniu – Zastąpienie zaskarżonego aktu w toku postępowania – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-579/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 grudnia 2020 r. – Genekam Biotechnology / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) – Odzyskanie wypłaconych kwot – Wniosek o zawieszenie egzekucji – Brak pilnego charakteru]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-655/20: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2020 r. – Symrise / ECHA

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA