REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-273/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 22 czerwca 2020 r. – Bundesrepublik Deutschland / SW

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-279/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 26 czerwca 2020 r. – Bundesrepublik Deutschland / XC

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-358/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Oradea (Rumunia) w dniu 30 lipca 2020 r. – Promexor Trade Srl / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-394/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 18 sierpnia 2020 r. – XY / Finanzamt V

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-405/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 28 sierpnia 2020 r. – EB i in. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-412/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 3 września 2020 r. – Europejski nakaz aresztowania wydany wobec P; druga strona postępowania: Openbaar Ministerie

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-413/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 2 września 2020 r. – Państwo belgijskie / LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-439/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2020 r. w sprawie T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System / Komisja, wniesione w dniu 18 września 2020 r. przez Komisję Europejską

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-441/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2020 r. w sprawie T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System / Komisja, wniesione w dniu 21 września 2020 r. przez Radę Unii Europejskiej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-437/16: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Włochy / Komisja [System językowy – Ogłoszenie o konkursie otwartym celem naboru administratorów w dziedzinie audytu – Znajomość języków – Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursu do angielskiego, francuskiego i niemieckiego – Język wykorzystywany do komunikacji – Rozporządzenie nr 1 – Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego – Dyskryminacja ze względu na język – Względy uzasadniające – Interes służby – Proporcjonalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-626/17: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Słowenia / Komisja [Rolnictwo – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Nazwy pochodzenia w sektorze wina – Etykietowanie win – Wskazanie nazwy odmiany winorośli do produkcji wina zawierającej chronioną nazwę pochodzenia lub składającej się z niej – Zakaz – Odstępstwo – Rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1353 – Dodanie nazwy odmiany winorośli do produkcji wina „teran” do wykazu zawartego w części A załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 607/2009 – Skutek wsteczny od daty przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii – Słoweńska chroniona nazwa pochodzenia „Teran” – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Proporcjonalność – Prawo własności – Akt dotyczący warunków przystąpienia Chorwacji do Unii – Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa – Równowaga instytucjonalna]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-745/17: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Kerkosand/Komisja [Pomoc państwa – Pomoc przeznaczona na projekt inwestycyjny w zachodniej Słowacji – Regionalna pomoc inwestycyjna – Odrzucenie skargi do Komisji – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Warunki wyłączenia – Artykuł 14 rozporządzenia (UE) nr 651/2014 – Zakres uprawnień kontrolnych Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 – Pojęcie MŚP – Artykuł 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 – Dane wykorzystywane do określania liczby personelu i kwot finansowych oraz okresy referencyjne – Artykuł 4 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 – Wątpliwości co do zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/1589 – Poważne trudności]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-143/18: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Société générale / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Składki na rzecz systemu gwarancji depozytów lub jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w postaci nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty – Zadania powierzone EBC – Szczególne uprawnienia nadzorcze EBC – Artykuł 4 ust. 1 lit. f), art. 16 ust. 1 lit. c) i art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 – Środek nakładający obowiązek odliczenia skumulowanej kwoty wartości nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty od kapitału podstawowego Tier I – Brak przeprowadzenia indywidualnego przeglądu]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-150/18 i T-345/18: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – BNP Paribas / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Składki na rzecz systemu gwarancji depozytów lub jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w postaci nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty – Zadania powierzone EBC – Szczególne uprawnienia nadzorcze EBC – Artykuł 4 ust. 1 lit. f), art. 16 ust. 1 lit. c) i art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 – Środek nakładający obowiązek odliczenia skumulowanej kwoty wartości nieodwołalnych zobowiązań do zapłaty od kapitału podstawowego Tier I – Brak przeprowadzenia indywidualnego przeglądu]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-46/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Grecja / Komisja [EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – System pomocy obszarowej – Pojęcie „trwałych użytków zielonych” – Artykuł 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 – Zintegrowany system zarządzania i kontroli – Kontrole kluczowe – Rozporządzenie nr 1306/2013 – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-50/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dayaday – Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe DAYADAY i dayaday – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) – Renoma – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-144/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Kludi / EUIPO – Adlon Brand (ADLON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ADLON – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ADLON – Dowód renomy wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Stosowanie prawa w czasie – Nieprzedstawienie dokumentów w odpowiednim terminie – Uznanie przysługujące izbie odwoławczej – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/001 – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-187/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Glaxo Group/EUIPO (odcień koloru fioletowego) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez odcień koloru fioletowego – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-589/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Gothe i Kunz / EUIPO – Aldi Einkauf (FAIR ZONE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FAIR ZONE – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy FAIR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-625/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SOS Innenfarbe – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru opisowego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-669/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Novomatic / EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PRIMUS – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy PRIMUS – Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu PRIMUS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-879/19: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Sumol + Compal Marcas / EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dr. Jacob’s essentials – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy COMPAL ESSENCIAL – Wcześniejsze graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe FRUTA essencial, COMPAL essencial i Compal FRUTA essencial – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-81/20: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. – Klose/EUIPO (Przedstawienie prostokąta z trzema kolorowymi segmentami) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego prostokąt z trzema kolorowymi segmentami – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-131/20: Wyrok Sądu z dnia 2 września 2020 r. – IR / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Prawa i obowiązki urzędnika – Oddelegowanie w interesie służby – Artykuł 37 akapit pierwszy lit. a) tiret pierwsze regulaminu pracowniczego – Artykuł 38 regulaminu pracowniczego – Odmowa przedłużenia oddelegowania – Obowiązek dbałości – Prawo do obrony]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-529/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 września 2020 r. – ADESO/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowy o udzielenie dotacji dotyczące projektów „Your Environment is Your Life” i „Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II” – Koszty niekwalifikowalne – Noty obciążeniowe – Pismo potwierdzające – Status aktu zaskarżalnego – Umowny charakter sporu – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany – Niedopuszczalność]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA