REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zalecenie Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9875 — BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2020/26)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 listopada 2020 r. — Kursy walutowe euro

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie rządu Walonii dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na wydobycie węglowodorów gazowych, zwane „zezwoleniem Sud de Charleroi”

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9991 — MassMutual/MVC Capital) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2020 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Niderlandów, Austrii, Rumunii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 30 stycznia 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 31 stycznia 2019 r.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.53630 (2019/FC) – Domniemana pomoc przyznana przedsiębiorstwu Ladbrokes w związku z wirtualnymi zakładami – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9904 — SCUK/Volvo/Volvo Car Financial Services JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1537, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1536, w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 22 października 2020 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9999 — Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania aktywami wspólnego funduszu rezerw ( Dz.U. C 131 z 22.4.2020 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Opinia nr 7/2020 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 TFUE) dołączona do sprawozdania Komisji na temat wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (COM(2020) 224 final)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania art. 2, 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9957 — Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 października 2020 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9975 – Warburg Pincus / Vista Equity Partners Management / Infoblox) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie innej niż nieznaczna zmiany w specyfikacji produktu zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9592 — Freudenberg/L&B)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA