REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-472/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień w drodze koncesji – Dyrektywa 2014/23/UE – Artykuł 38 ust. 9 – Mechanizm środków zaradczych mających na celu wykazanie rzetelności przez wykonawcę objętego podstawą wykluczenia – Przepisy krajowe zakazujące wykonawcom objętym obligatoryjną podstawą wykluczenia brania udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji przez pięć lat – Wykluczenie wszelkiej możliwości wykazania przez takich wykonawców podjęcia środków zaradczych]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-128/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Klagenfurt (Austria) w dniu 19 lutego 2020 r. – GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-134/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Eisenstadt (Austria) w dniu 11 marca 2020 r. – IR / Volkswagen AG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-167/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 12 lutego 2020 r. w sprawie T-320/18, WD / EFSA, wniesione w dniu 22 kwietnia 2020 r. przez WD

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-188/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 30 kwietnia 2020 r. – JG reprezentowany przez przedstawicieli ustawowych MI i LH i in. / OP jako zarządca masy upadłościowej Azurair GmbH

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-196/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 6 maja 2020 r. – Eurowings GmbH / Flightright GmbH

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-204/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgerichts Hamburg (Niemcy) w dniu 13 maja 2020 r. – Bayer Intellectual Property GmbH / kohlpharma GmbH

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-228/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 2 czerwca 2020 r. – I GmbH / Finanzamt H

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-229/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 29 maja 2020 r. – P / „K” EOOD

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-236/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Włochy) w dniu 4 czerwca 2020 r. – PG / Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-243/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 5 czerwca 2020 r. – DP, SG/Trapeza Peiraios AE

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-256/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 10 czerwca 2020 r. – „Topłofikacija Sofia” EAD

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-260/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie T-383/17, Hansol Paper/Komisja, wniesione w dniu 11 czerwca 2020 r. przez Komisję Europejską

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-278/20: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-40/16: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – MU / Parlament [Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 TFUE – Przepisy wewnętrzne regulujące staże i wizyty studyjne w Sekretariacie Generalnym Parlamentu – Stażysta niepełnosprawny – Dodatkowe świadczenie z tytułu inwalidztwa – Odmowa – Warunki udzielania dodatkowych środków przewidzianych dla stażystów niepełnosprawnych – Naruszenie prawa]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-511/18: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – XH / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2017) – Decyzja o nieawansowaniu – Jasność i precyzyjność zarzutu skargi – Zasada zgodności – Zakwestionowanie aktów ostatecznych – Dopuszczalność – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Sprawozdanie cząstkowe z okresu próbnego – Sprawozdanie z okresu próbnego – Sprawozdanie z oceny – Okoliczności brane pod uwagę przy porównywaniu osiągnięć – Prawidłowość postępowania – Odpowiedzialność – Krzywda]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-737/18: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Siberia Oriental / CPVO (Siberia) [Odmiany roślin – Wniosek o zmianę daty wygaśnięcia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany Siberia gatunku Lilium L. – Odwołanie do Izby Odwoławczej CPVO – Niedopuszczalność – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 75 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 – Skuteczna ochrona sądowa – Artykuł 67 ust. 1 i art. 87 rozporządzenia nr 2100/94 – Sprostowanie oczywistych pomyłek – Artykuł 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 874/2009]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-114/19: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Pavel / EUIPO – bugatti (B) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy B – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy b – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 – Nadużycie władzy – Stwierdzenie częściowej nieważności]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-295/19: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Klymenko / Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie – Spoczywający na Radzie obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-550/19: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Nitto Pharmaceutical Industries / EUIPO – Chiesi Farmaceutici (NOSTER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską – Słowny znak towarowy NOSTER – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FOSTER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-651/19: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Brands Up / EUIPO (Credit24) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Credit24 – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-383/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2020 r. – Walker i in. / Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii – Rozporządzenie (UE) 2019/592 zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 – Zwolnienie na zasadzie wzajemności z obowiązku posiadania wiz krótkoterminowych – Zarzucana utrata obywatelstwa Unii – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-558/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2020 r. – Luz Saúde / EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy clínica LALUZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-848/19: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2020 r. – HS / Komisja

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-347/20: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2020 r. – Sogia Ellas/Komisja

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA