REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-361/20: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2020 r. – El Corte Inglés / EUIPO – Europull (GREEN COAST)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-362/20: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2020 r. – Acciona / EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-363/20: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2020 r. – Krasnyj Octyabr / EUIPO – Spółdzielnia „Pokój” (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-365/20: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2020 r. – Birkenstock Sales / EUIPO (Kształt wzoru podeszwy buta)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-366/20: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2020 r. – 1031023 B.C. / EUIPO – Bodegas San Valero (Przedstawienie okrągłego elementu przypominającego pociągnięcie pędzlem)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-368/20: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2020 r. – Smiley Miley / EUIPO – Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-369/20: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2020 r. – EFFAS / EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-370/20: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2020 r. – KL / EBI

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-374/20: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2020 r. – KM / Komisja

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-378/20: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2020 r. – Ryanair/Komisja

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-379/20: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2020 r. – Ryanair/Komisja

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 30 lipca 2020 r. 2020/C 251/12

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID-19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/19 (EBC/2020/35)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1136, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1129, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych na liście objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2020/1132, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1128

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych umieszczonych na liście osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2020/1132, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1128

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1137, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1130, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1127, i w rozporządzeniu Rady 2019/796, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1125, w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1126 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1124 dotyczących środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 i rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686, które to akty dotyczą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Krajowe zwolnienia podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę(UE) 2015/849 (dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) Wykaz państw członkowskich, które podjęły decyzję o zwolnieniu podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( Dz.U. C 170 z 18.5.2020 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec „Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.” (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej))

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA