REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-163/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht (Austria) w dniu 16 kwietnia 2020 r. – AZ / Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa T-564/15 RENV: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Komisja [Pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Sektor transportu w latach 2014 – 2020 – Zaproszenia do składania wniosków – Decyzja ustanawiająca listę wybranych wniosków – Odrzucenie wniosku – Oczywiste błędy w ocenie – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-608/18: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – Sammut / Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Prawa i obowiązki urzędnika – Publikacja treści dotyczących prac Unii – Obowiązek uprzedniego powiadomienia – Artykuł 17a regulaminu pracowniczego – Sprawozdanie z oceny – Odpowiedzialność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-83/19: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – AL / Komisja [Służba publiczna – Doradcy specjalni – Powołanie na stanowisko reprezentujące Unię w partnerskim organie międzynarodowym – Powołanie innej osoby reprezentującej Unię – Uzasadnione oczekiwania – Prawo do bycia wysłuchanym – Zasada dobrej administracji i obowiązek staranności – Odpowiedzialność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-100/19: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – L. Oliva Torras / EUIPO – Mecánica del Frío (Urządzenia sprzęgające do pojazdów) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenie sprzęgające do łączenia urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych z pojazdem silnikowym – Jedyne żądanie mające na celu zmianę – Dorozumiane żądanie stwierdzenia nieważności – Dopuszczalność – Podstawa unieważnienia – Niedochowanie wymagań dotyczących ochrony – Artykuły 4 – 9 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą – Zajęcie przez izbę odwoławczą w toku postępowania stanowiska w przedmiocie niedochowania wymagań dotyczących ochrony – Odmienny wniosek w zaskarżonej decyzji – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 62 i art. 63 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-131/19: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – Oosterbosch/Parlament [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Wynagrodzenie – Dodatek za pracę zmianową – Artykuł 56a regulaminu pracowniczego – Pewność prawa – Zasada legalności – Pojęcie pracy nocnej]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-646/19: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – eSky Group IP / EUIPO – Gröpel (e) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego e – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy e – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-707/19: Wyrok Sądu z dnia 10 czerwca 2020 r. – FF&GB / EUIPO (ONE-OFF) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ONE-OFF – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-738/18: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2020 r. – Dragnea / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Rumuński regionalny program operacyjny 2007-2013 – Dochodzenia zewnętrzne OLAF – Raporty końcowe i zalecenia OLAF – Decyzja krajowa wszczynająca postępowanie karne – Wydana przez OLAF odmowa wszczęcia dochodzenia w przedmiocie przeprowadzenia wcześniejszych dochodzeń – Odmowa dostępu do akt z dochodzenia OLAF – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-526/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2020 r. – Nord Stream 2 / Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Energia – Rynek wewnętrzny gazu ziemnego – Dyrektywa (UE) 2019/692 – Stosowanie dyrektywy 2009/73/WE do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność – Przedstawienie dokumentów uzyskanych niezgodnie z prawem]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-530/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2020 r. – Nord Stream / Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Energia – Rynek wewnętrzny gazu ziemnego – Dyrektywa (UE) 2019/692 – Dodanie do dyrektywy 2009/73/WE art. 49a dotyczącego przyjmowania decyzji w sprawie odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy – Stosowanie dyrektywy 2009/73 do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich – Zakwestionowanie wyznaczonego na dzień 24 maja 2020 r. terminu do przyznania odstępstw od obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/73 – Brak bezpośredniego oddziaływania – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-797/19 R-II: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 kwietnia 2020 r. – Anglo Austrian AAB i Belegging-Maatschappij „Far-East” / EBC [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Ponowny wniosek – Artykuł 160 regulaminu postępowania]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-163/20 R i T-163/20 R II: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 maja 2020 r. – Isopix / Parlement [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług fotograficznych – Wniosek o zawieszenie wykonania – Częściowa oczywista niedopuszczalność skargi głównej – Niedopuszczalność – Pilny charakter – Fumus boni juris – Wyważenie interesów]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-224/20: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2020 r. – FT i in. / Komisja

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-225/20: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2020 r. – FJ i in. / ESDZ

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-251/20: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2020 r. – KG / Parlament

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-255/20: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2020 r. – ClientEarth / Komisja

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-265/20: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2020 r. – JR/Komisja

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-270/20: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2020 r. – JS / SRB

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-271/20: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2020 r. – JS / SRB

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-274/20: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2020 r. – MHCS / EUIPO – Lidl Stiftung (Odcienie koloru pomarańczowego)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-275/20: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2020 r. – Westfälische Drahtindustrie i in. / Komisja

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-276/20: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2020 r – Crevier / EUIPO (Dezodoryzator powietrza)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-277/20: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2020 r. – MKB Multifunds / Komisja

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-280/20: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2020 r. – CX / Komisja

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA