REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9849 – Banco Santander/Aegon/Popular Vida) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Szwecję Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Cypr Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Grecję Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Rumunię Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s.10 ))</span> </span>

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Luksemburg Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Austrię Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Bułgarię Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Maltę Pandemia COVID-19 <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu ( Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10 ))</span> </span>

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z artykułem 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i artykułem 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz biur N.SIS II i krajowych biur SIRENE

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.43147 (2019/C) (ex 2019/NN) – Skarga przeciwko Regionowi Walońskiemu w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy na rzecz Renewi – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa SA.44944 (2019/C) (ex 2019/FC) i SA.53552 (2019/C) (ex 2019/FC) – Traktowanie podatkowe operatorów publicznych kasyn w Niemczech i domniemana gwarancja dla operatorów publicznych kasyn w Niemczech – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 4 czerwca 2020 r. 2020/C 186/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 3 czerwca 2020 r. 2020/C 185/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9845 – Davidson Kempner Capital Management/GoldenTree Asset Management/Quorum Health Corporation)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Nota informacyjna Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nota informacyjna Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA