REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Stanowisko Rady (UE) nr 8/2020 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088<br/>Przyjęte przez Radę w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 8/2020 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób i grup: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, KOMUNISTYCZNA PARTIA FILIPIN, w tym NOWA ARMIA LUDOWA (NPA), Filipiny, zbrojne ramię Hezbollahu, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, LUDOWY FRONT WYZWOLENIA PALESTYNY (PFLP), LUDOWY FRONT WYZWOLENIA PALESTYNY – NACZELNE DOWÓDZTWO, DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI – DHKP/C, SENDERO LUMINOSO – SL (Świetlisty Szlak) i TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN – TAK – osób i grup wpisanych do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2020/20 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/19)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00 % na dzień 1 czerwca 2020 r. — Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9757 — Providence/VOO/Brutélé)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9850 – EQT Fund management/Schülke &amp; Mayr) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9782 – Experian/Bertelsmann/Informa) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9676 – Lov Group/Banijay/ESG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 29 maja 2020 r. 2020/C 182/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 1 czerwca 2020 r. 2020/C 182/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9797 – AUNDE Group/Toyota Boshoku/TB Kawashima Automotive Textile (India) JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania wymogów dotyczących etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych, pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, urządzeń chłodniczych i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do dostarczania informacji dotyczących zasilaczy zewnętrznych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Sprawozdawca: Francja

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Sprawa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG Sprawa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) <span class="sp-normal"> <span class="italic">(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 893)</span> </span>

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie mandatu negocjacyjnego do zawarcia umowy międzynarodowej w sprawie wymiany danych osobowych między Europolem a nowozelandzkimi organami ścigania <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)</span> </span>

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.<span class="italic">(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)</span>

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.<span class="italic">(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)</span>

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 28 maja 2020 r. 2020/C 180/07

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9489 – Air Canada/Transat)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9461 – AbbVie/Allergan)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA