REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-663/18: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2019 r. – Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Soba JAPANESE FRIED NOODLES – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Artykuł 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-713/18: Postanowienie Sądu z dnia 9 października 2019 r. – Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ESIM Chemicals – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ESKIM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Niedochowanie obowiązku uiszczenia w terminie opłaty za odwołanie – Decyzja izby odwoławczej uznająca odwołanie za niewniesione – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-2/19: Postanowienie Sądu z dnia 10 października 2019 r. – Algebris (UK) i Anchorage Capital Group/SRB (Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka gospodarcza i walutowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw inwestycyjnych – Program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-99/19: Postanowienie Sądu z dnia 25 września 2019 r. – Magnan/Komisja (Skarga na bezczynność, skarga o odszkodowanie i skarga o stwierdzenie nieważności – Swobodny przepływ pracowników – Wolność wyboru zawodu – Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Szwajcarią, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób – Domniemane naruszenie tej umowy przez szwajcarskie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące wykonywania zawodu lekarza – Żądanie przyjęcia środków przeciwko Szwajcarii oraz żądanie odszkodowania ze względu na poniesione szkody – Odpowiedź ESDZ – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-102/19 i T-132/19: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2019 r. – Garriga Polledo i in./Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego – Zmiana uzupełniającego dobrowolnego systemu emerytalnego – Akt regulacyjny – Środki wykonawcze – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-525/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 września 2019 r. – Intering i in./Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-542/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 października 2019 r. – FV/Rada (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Urzędnicy – Skierowanie na urlop i na emeryturę w interesie służby – Artykuł 42c regulaminu pracowniczego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-662/19: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2019 r. – BP International/Komisja

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-680/19: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2019 r. – Irish Wind Farmers’ Association i in./Komisja

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprawa T-689/19: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2019 r. – ZU/ESDZ

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprawa T-721/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Rübig/Parlament

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprawa T-722/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Grossetete/Parlament

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprawa T-723/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Díaz de Mera García Consuegra/Parlament

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprawa T-724/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Ayuso/Parlament

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Sprawa T-725/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – de Grandes Pascual/Parlament

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Sprawa T-729/19: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2019 r. – Dinamo/EUIPO (Favorit)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Sprawa T-183/18: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2019 r. – VL i in./Parlament

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprawa T-562/18: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2019 r. – YP/Komisja

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprawa T-563/18: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2019 r. – YP/Komisja

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Sprostowanie komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-642/19 ( Dz.U. C 383 z 11.11.2019 )

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9632 – E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9580 – Permira/Smith&Williamson)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie praw ofiar

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA