REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 13 maja 2019 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT.40134 – Utrudnienie handlu piwem przez przedsiębiorstwo AB InBev) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3465)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania przed Trybunałem (pilny tryb prejudycjalny)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem (szczególna procedura kontroli orzeczeń wydanych w wyniku odwołania)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Przydział sędziów do izb

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Listy służące do ustalenia składów orzekających

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-228/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie T-368/18 ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo), wniesione w dniu 13 marca 2019 r. ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-278/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO), wniesione w dniu 3 kwietnia 2019 r. przez Mas Que Vinos Global, S.L.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-295/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie T-215/17 Pear Technologies/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Apple Inc. - Apple (PEAR)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-585/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul București (Rumunia) w dniu 2 sierpnia 2019 r. – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman – Ministerul Educației Naționale

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-619/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 19 sierpnia 2019 r. – Land Baden-Württemberg/D.R.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-635/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hiszpania) w dniu 26 sierpnia 2019 r. – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-644/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 28 sierpnia 2019 r. – FT/Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS i in., Ministerul Educației Naționale

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-645/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel (Belgia) w dniu 30 sierpnia 2019 r. – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-654/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 3 września 2019 r. – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-657/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 4 września 2019 r. – Finanzamt D/E

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-661/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 6 września 2019 r. – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-667/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 9 września 2019 r. – A.M. przeciwko E.M.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-695/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 20 września 2019 r. – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-699/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/15, Quanta Storage Inc./Komisja Europejska, wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Quanta Storage, Inc.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA