REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-701/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 10 lipca 2019 r. w sprawie T-687/18, Pilatus Bank/Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Pilatus Bank plc

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-711/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 25 września 2019 r. – Admiral Sportwetten GmbH i in.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-615/15 RENV: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – LL/Parlament (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Windykacja nienależnie wypłaconych kwot – Przedawnienie)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-125/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – BASF Grenzach/ECHA (REACH – Ocena substancji – Triklosan – Decyzja, w której ECHA żąda dodatkowych informacji – Artykuł 51 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Odwołanie wniesione do Rady Odwoławczej – Zadania Rady Odwoławczej – Postępowanie kontradyktoryjne – Zakres kontroli – Dogłębność kontroli – Kompetencje Rady Odwoławczej – Artykuł 93 ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 – Artykuł 47 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1907/2006 – Istotne informacje – Proporcjonalność – Artykuł 25 rozporządzenia nr 1907/2006 – Załącznik XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Dane uzyskane w odpowiednich warunkach – Trwałość – Neurotoksyczność – Szkodliwe oddziaływanie na rozrodczość – Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 771/2008 – Opóźnienie w przedstawieniu opinii naukowej)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-467/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Barata/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Postępowanie w sprawie naboru personelu kontraktowego – Zatrudnienie – Zaproszenie do zgłaszania kandydatur EP/CAST/S/16/2016 – Kierowcy – Egzaminy z praktyki i z teorii, organizowane po stworzeniu bazy danych – Negatywny wynik egzaminu z teorii – Stwierdzenie nieważności zaproszenia do zgłaszania kandydatur i bazy danych – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Zachowanie interesu prawnego – Częściowe umorzenie postępowania – Częściowa niedopuszczalność)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-610/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – ICL-IP Terneuzen i ICL Europe Coöperatief/Komisja (REACH – Substancje podlegające zezwoleniu – Włączenie 1-bromopropanu (bromku n-propylu) do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Ilość – Dokumentacja rejestracyjna – Dane – Grupowanie substancji – Zasada dobrej administracji – Prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i wymiany handlowej – Obowiązek uzasadnienia – Uzasadnione oczekiwania – Proporcjonalność – Równość traktowania)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-636/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – PlasticsEurope/ECHA (REACH – Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego umieszczenia w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Uzupełnienie wpisu dotyczącego substancji bisfenol A na tej liście – Artykuły 57 i 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Oczywisty błąd w ocenie – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Proporcjonalność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-650/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Jinan Meide Casting/Komisja (Dumping – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1146 – Przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chin, wytwarzanych przez spółkę Jinan Meide Castings Co. Ltd – Ostateczne cło antydumpingowe – Wznowienie postępowania w wyniku stwierdzenia nieważności części rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 430/2013 – Artykuł 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 i 11 rozporządzenia (UE) 2016/1036] – Wartość normalna – Obiektywne porównanie – Typy produktów niemające odpowiednika – Artykuł 3 ust. 1 – 3 i art. 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 1225/2009 (obecnie art. 3 ust. 1 – 3 i art. 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2016/1036) – Ustalenie szkody)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-673/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Port autonome du Centre et de l’Ouest i in./Komisja (Pomoc państwa – System zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzony w życie przez Belgię na rzecz belgijskich portów – Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie działalności gospodarczej – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Działalność niemająca charakteru gospodarczego – Odrębny charakter – Selektywny charakter – Artykuł 93 TFUE i art. 106 ust. 2 TFUE)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-674/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Port de Bruxelles i Région de Bruxelles-Capitale/Komisja (Pomoc państwa – System zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzony w życie przez Belgię na rzecz belgijskich portów – Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie działalności gospodarczej – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Działalność niemająca charakteru gospodarczego – Odrębny charakter – Selektywny charakter – Artykuł 93 TFUE i art. 106 ust. 2 TFUE)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-696/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Havenbedrijf Antwerpen i Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Komisja (Pomoc państwa – System zwolnienia z podatku dochodowego od spółek wdrożony przez Belgię na rzecz belgijskich portów – Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym – Pojęcie działalności gospodarczej – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Działalność niemająca charakteru gospodarczego – Odrębny charakter – Selektywny charakter – Wniosek o zarządzenie okresu przejściowego)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-755/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Niemcy/ECHA (REACH – Ocena substancji – Benpat – Trwałość – Decyzja, w której ECHA żąda dodatkowych informacji – Artykuł 51 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Odwołanie wniesione do Rady Odwoławczej – Zadania Rady Odwoławczej – Postępowanie kontradyktoryjne – Rodzaj kontroli – Dogłębność kontroli – Kompetencje Rady Odwoławczej – Artykuł 93 ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 – Kompetencje powierzone agencjom Unii – Zasada przyznania – Zasada pomocniczości – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-783/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – GE Healthcare/Komisja (Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych zawierających gadolin – Artykuły 31 i 116 dyrektywy 2001/83/WE – Zasada ostrożności – Równość traktowania – Proporcjonalność – Bezstronność)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-47/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – UZ/Parlament (Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Mobbing – Kara dyscyplinarna – Obniżenie zaszeregowania i odebranie wszystkich punktów awansu – Oddalenie wniosku skarżącej o udzielenie wsparcia – Szczegółowe zasady dochodzenia administracyjnego – Wymóg bezstronności – Prawo do bycia wysłuchanym – Nieprawidłowość proceduralna – Skutki nieprawidłowości proceduralnej)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-287/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Nature’s Variety Instinct – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-288/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego NATURE’S VARIETY INSTINCT – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-367/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO Marijn van Oosten Holding (UKIO) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego UKIO – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający dwie ukośne linie, po których następują linia pionowa i okrąg – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-378/18: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CRUZADE – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SANTA CRUZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-716/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Idealogistic Compass Greatest care in getting it there – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy IDÉA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-67/19: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO) (Unijny znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy DOKKIO – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający dwie ukośne linie, po których następują linia pionowa i okrąg – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-632/16: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2019 r. – DD/FRA

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-640/19: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2019 r. – Sasol Germany i in./ECHA

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-661/19: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2019 r. – Sasol Germany i in./Komisja

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-684/19: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2019 r. – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-695/19: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2019 r. – Flaqui/Parlament

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA