REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawy połączone T-119/07 i T-207/07: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Włochy i Eurallumina/Komisja (Pomoc państwa – Dyrektywa 2003/96/WE – Podatek akcyzowy od olejów mineralnych – Oleje mineralne wykorzystywane jako paliwo przy produkcji tlenku glinu – Zwolnienie z podatku akcyzowego – Selektywny charakter – Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej – Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego z 2001 r. – Uzasadnione oczekiwania – Domniemanie zgodności z prawem aktów wydanych przez instytucje – Zasada dobrej administracji – Obowiązek uzasadnienia – Sprzeczność w uzasadnieniu)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-129/07 i T-130/07: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Irlandia i Aughinish Alumina/Komisja (Pomoc państwa – Dyrektywa 2003/96/WE – Podatek akcyzowy od olejów mineralnych – Oleje mineralne wykorzystywane jako paliwo przy produkcji tlenku glinu – Zwolnienie z podatku akcyzowego – Selektywny charakter środka – Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego z 2001 r.)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-386/14 RENV: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – FIH Holding i FIH/Komisja (Pomoc państwa – Sektor bankowy – Pomoc przyznana FIH w formie przeniesienia aktywów o obniżonej wartości do nowej spółki zależnej i późniejszego ich odkupu przez duńską spółkę stabilności finansowej – Pomoc państwa na rzecz banków w okresie kryzysu gospodarczego – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Dopuszczalność – Obliczenie kwoty pomocy – Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-417/16: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2019 r. – Achemos Grupė i Achema/Komisja (Pomoc państwa – Pomoc dla Klaipėdos Nafta w celu budowy w porcie morskim w Kłajpedzie terminalu LNG i zarządzania nim – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Bezpieczeństwo dostaw – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-153/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – FV/Rada (Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdania z oceny – Postępowanie w sprawie oceny 2014 i 2015 – Interes prawny – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek staranności)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-176/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej VeGa one – Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską jako wcześniejszy słowny znak towarowy Vegas – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-228/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – Zehejiang Jndia Pipeline Industry/Komisja (Dumping – Przywóz niektórych spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, pochodzących z Chin i Tajwanu – Nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych – Wartość normalna – Dostosowania – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-433/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Dehousse/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dostęp do dokumentów – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Dokumenty znajdujące się w posiadaniu instytucji w ramach jej działalności administracyjnej – Wniosek o udostępnienie dokumentów złożony przez byłego sędziego Sądu – Częściowa odmowa dostępu – Odpowiedzialność pozaumowna Unii)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-476/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – Arysta LifeScience Netherlands/Komisja (Środki ochrony roślin – Substancja czynna o nazwie diflubenzuron – Przegląd zatwierdzenia – Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 – Prawo do obrony – Nadużycie władzy – Oczywisty błąd w ocenie – Procedura odnowienia zatwierdzenia – Artykuł 14 rozporządzenia nr 1107/2009 – Nałożenie w procedurze przeglądu dodatkowych ograniczeń zawężających zakres zastosowania przedmiotowej substancji czynnej przed zakończeniem procedury odnowienia zatwierdzenia – Proporcjonalność)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-629/17: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2019 r. – Republika Czeska/Komisja (EFRR – EFS – Zmniejszenie pomocy finansowej – Zamówienia publiczne – Artykuł 99 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – Artykuł 16 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE – Wyłączenie szczególne – Zamówienia publiczne na usługi dotyczące zakupu, rozwoju, produkcji lub koprodukcji programów przeznaczonych do transmisji przez organizacje nadawcze)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-786/17: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – BTC/Komisja (Klauzula arbitrażowa – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego eTEN odnoszącego się do transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych – Projekt „SafeChemo” – Raport z dochodzenia OLAF-u, stwierdzający brak kwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków – Częściowy zwrot wypłaconych kwot – Żądanie wzajemne)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-27/18 RENV: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – FV/Rada (Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Postępowanie w sprawie oceny 2013 – Interes prawny – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek staranności)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-65/18: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Wenezuela/Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Wenezueli – Skarga wniesiona przez państwo trzecie – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-225/18: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2019 r. – Manéa/CdT (Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy ze skarżącą – Cofnięcie decyzji i wydanie nowej decyzji o nieprzedłużeniu umowy wywierającej skutki od dnia wydania pierwszej decyzji – Odpowiedzialność)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-286/18: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2019 r. – Azarov/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie – Ciążący na Radzie obowiązek ustalenia, czy decyzja organu państwa trzeciego została przyjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-359/18: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TRICOPID – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TRICODIN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-379/18: Wyrok Sądu z dnia 19 września 2019 r. – WI/Komisja (Służba publiczna – Emerytury i renty – Renta rodzinna – Zarejestrowany związek partnerski niebędący małżeństwem – Odmowa przyznania – Artykuł 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Możliwość zawarcia cywilnego związku małżeńskiego – Zasada dobrej administracji – Obowiązek staranności – Wyjątkowe okoliczności)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-399/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – TrekStor/EUIPO (Theatre) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Theatre – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c)rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-464/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Tia Rosa – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TIA ROSA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Podobieństwo towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-502/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MediWell – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy WELL AND WELL i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy well & well LES PHARMACIENS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-528/18: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2019 r. – XI/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Choroba zawodowa – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Odpowiedź na zażalenie zawierająca dane medyczne – Tajemnica lekarska – Wniosek o usunięcie tych danych – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Odpowiedzialność)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-532/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Gąbka toaletowa) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający gąbkę toaletową – Wcześniejsze wzory – Podstawy unieważnienia – Badanie przez izbę odwoławczą z urzędu okoliczności stanowiących ujawnienie – Ciężar dowodu spoczywający na wnoszącym o unieważnienie prawa do wzoru – Wymogi dotyczące przedstawienia wcześniejszego wzoru)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-545/18: Wyrok Sądu z dnia 11 września 2019 r. – YL/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2017) – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 7 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Artykuł 9 ust. 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego – Nadużycie władzy – Kara dyscyplinarna)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-633/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TON JONES – Wcześniejsze graficzne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe Jones – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych – Artykuł 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-634/18: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego revolutionary air pulse technology – Względna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA