REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 1 1

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 1 1

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Strony 211 - 211 Pobierz pdf

P8_TA(2018)0379 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Strony 222 - 222 Pobierz pdf

REKLAMA

P8_TA(2018)0380 Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Strony 224 - 224 Pobierz pdf

P8_TA(2018)0381 Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Strony 226 - 226 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Strategie makroregionalne, takie jak strategia na rzecz regionu Dunaju: ramy promowania klastrów transnarodowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Podejście do polityki przemysłowej UE ukierunkowane na konkretny obszar

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy 2030

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Zrównoważona biogospodarka dla Europy: wzmocnienie powiązań między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Wzmocnienie nauczania nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, (sztuki) i matematyki (STE(A)M) w Unii Europejskiej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Bardziej kompleksowe ramy Unii Europejskiej w obszarze substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Transgraniczny wymiar zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Nowy europejski program na rzecz przyspieszenia rozwoju przemysłu morskiego

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Wielopoziomowe sprawowanie rządów i współpraca międzysektorowa w walce z ubóstwem energetycznym

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 28 listopada 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Podręcznik przekazywania osób skazanych i kar pozbawienia wolności w Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia w następstwie wyroku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie T-650/17 w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1146 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ponownego nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, wytwarzanych przez spółkę Jinan Meide Castings Co. Ltd.

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9634 – PSP/Aviva/Galleri K) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA