REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 grudnia 2019 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9555 – Recruit/MUBK/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9360 – Daimler/Geely/JV)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do oświadczenia Komisji w odniesieniu do art. 14 ust. 2 dotyczącego współpracy z agencjami Unii ( Dz.U. C 347 z 14.10.2019 )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych – Sprawozdanie Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) sugerujące zmiany do załączników do konkluzji Rady z dnia 12 marca 2019 r., w tym skreślenie jednej jurysdykcji z wykazu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 13 listopada 2019 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

OGŁOSZENIE KOMISJI Wytyczne dotyczące wywozu, powrotnego wywozu i przywozu rogów nosorożca oraz wewnątrzunijnego handlu nimi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące stosowania zwolnień na podstawie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE) – art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 4 i 5

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu dnia 5 lipca 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.40432 – Merchandising postaci fikcyjnych Sprawozdawca: Słowenia

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Sprawa AT.40432 – Merchandising postaci fikcyjnych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2019 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Sprawa AT.40432 – Merchandising postaci fikcyjnych) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5087 final)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9567 – PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9611 — Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9406 – Lone Star – Stark Group/Saint-Gobain BDD)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9563 – PIC/SKC/SKCCD)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) pochodzących z Luksemburga

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 12 listopada 2019 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9062 – Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/1893, i w rozporządzeniu (UE) 2017/2063, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/1891, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA