REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Sprawa F-23/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko EBC (Służba publiczna - Personel EBC - Powołanie ad interim członka personelu - Ogłoszenie o naborze - Akt niekorzystny - Przeniesienie na emeryturę - Interes prawny)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa F-65/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - Poważna choroba - Zarzut niezgodności z prawem kryteriów ustalonych przez komisję lekarską - Oddalenie wniosków o zwrot kosztów medycznych)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa F-74/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Gowitzke przeciwko Europolowi (Służba publiczna - Personel Europolu - Artykuł 27 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu - Artykuł 4 polityki ustalania grup i stopni służbowych personelu Europolu - Zaliczenie stanowiska do wyższej grupy zaszeregowania - Zaklasyfikowanie na stopień)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprawa F-75/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Wenig przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Wniosek o wsparcie - Szkoda dla reputacji i naruszenie domniemania niewinności)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa F-80/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Lenz przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Pokrycie kosztów związanych z leczeniem przez „Heilpraktikera” - Zasada niedyskryminacji)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa F-82/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2010 r. - Nolin przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Usunięcie punktów za osiągnięcia i punktów pierwszeństwa)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprawa F-89/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2010 r. - Gagalis przeciwko Radzie (Służba publiczna - Zabezpieczenie społeczne - Wypadek przy pracy - Częściowa trwała niezdolność do pracy - Decyzja o pokryciu kosztów kuracji termalnej do wysokości 75 % - Zwrot kosztów opieki na podstawie art. 72 regulaminu pracowniczego i dodatkowy zwrot kosztów na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego - Wykluczenie pokrycia kosztów pobytu - Odmowa dodatkowego zwrotu kosztów - Wykładnia art. 73 ust. 3 regulaminu pracowniczego i art. 9 wspólnych zasad ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprawa F-97/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2010 r. - Taillard przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna - Urzędnicy - Kolejne zwolnienia chorobowe - Opinia niezależnego lekarza - Stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy - Odrzucenie nowego zaświadczenia lekarskiego sporządzonego w sposób prawidłowy - Brak kontroli lekarskiej - Zaliczenie okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym na poczet urlopu rocznego - Niedopuszczalność - Skarga o stwierdzenie nieważności i o zadośćuczynienie)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprawa F-1/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 14 grudnia 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - Wnioski o zwrot kosztów medycznych - Brak aktu niekorzystnego - Niedopuszczalność - Brak uzasadnienia)

Strony 62 - 63 Pobierz pdf

Sprawa F-8/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2010 r. - Gheysens przeciwko Radzie (Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego do zadań pomocniczych - Nieprzedłużenie umowy - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprawa F-96/10: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. - Andrecs i in. przeciwko Komisji

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprawa F-101/10: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2010 r. - Massez i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Sprawa F-102/10: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. - Geradon przeciwko Radzie

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprawa F-103/10: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2010 r. - Stephan Jaeger przeciwko EUROFOUND

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprawa F-105/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. - Bömcke przeciwko EBI

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprawa F-108/10: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. - Filice i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Sprawa F-111/10: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 r. - Bernaldo de Quirós przeciwko Komisji

Strony 65 - 66 Pobierz pdf

Sprawa F-115/10: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2010 r. - Jacques Biwer i in. przeciwko Komisji

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprawa F-117/10: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2010 r. - Van Soest przeciwko Komisji

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprawa F-119/10: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. - Di Tullio przeciwko Komisji

Strony 66 - 67 Pobierz pdf

Sprawa F-121/10: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2010 r. - Heath przeciwko EBC

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Sprawa F-123/10: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2010 r. - Bancale i Buccheri przeciwko Komisji

Strony 67 - 68 Pobierz pdf

Sprawa F-125/10: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2010 r. - Schuerewegen przeciwko Parlamentowi

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Sprawa F-39/10 i F-39/10 R: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 września 2010 r. - De Roos-Le Large przeciwko Komisji

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Sprawa F-44/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 listopada 2010 r. - Lebedef przeciwko Komisji

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA