REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011 - budżet korygujący nr 2

Strony 13 - 16 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011 - budżet korygujący nr 1

Strony 17 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011 - budżet korygujący nr 2

Strony 21 - 24 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011 - Budżet korygujący nr 1

Strony 25 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) za rok budżetowy 2011 - Budżet korygujący nr 1

Strony 29 - 32 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) za rok budżetowy 2011 - Budżet korygujący nr 2

Strony 33 - 36 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011 - budżet korygujący nr 2 (  )

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011 (  )

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Penly we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych pochodzących z nowych składowisk niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych położonych w pobliżu instalacji jądrowej posiadającej zezwolenie w Dounreay w Szkocji w Zjednoczonym Królestwie, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6429 - Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA) 

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6437 - Enterprise Holding/Citer) 

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wdrażania dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przekazana przez Hiszpanię

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje dotyczące „listy zbiorczej” zaufanych list państw członkowskich sporządzanej przez Komisję zgodnie z decyzją Komisji 2009/767/WE

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków EAC/01/12 - Program „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013

Strony 9 - 13 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” (Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1639/2006/WE (  ))

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 20 września 2011 r. w sprawie E-5/11 - Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii(Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę - Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu - Rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2011 r. przez DB Schenker przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-14/11)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z pierwszym etapem likwidacji reaktora A3 na terenie elektrowni jądrowej Chinon położonej na terytorium Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska bardzo niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych, położonego w pobliżu elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/800/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2011/860/WPZiB, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA