| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2015 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 16 z 19 stycznia 2015

strony: 26 - 26Sprawa T-450/09: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2014 r. – Simba Toys przeciwko OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających strukturę siatki) {Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Sześcian o powierzchniach mających strukturę siatki — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 76 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009] — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009] — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] — Brak charakteru opisowego — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009}