| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2018 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 440 z 6 grudnia 2018

strony: 106 - 106Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027«”[COM(2018) 321 final] - „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”[COM(2018) 322 final/2 - 2018/0166 (APP)] - „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej”[COM(2018) 325 final - 2018/0135 (CNS)] - „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych”[COM(2018) 326 final - 2018/0131 (NLE)] - „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej”[COM(2018) 327 final - 2018/0132 (APP)] - oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej”[COM(2018) 328 final - 2018/0133 (NLE)]

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 439 z 6 grudnia 2018

strony: 3 - 3Kursy walutowe euro