| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2018 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 333 z 4 grudnia 2018

strony: 2 - 2Kursy walutowe euro

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 299 z 4 grudnia 2018

strony: 2 - 2Kursy walutowe euro

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 436 z 3 grudnia 2018

strony: 4 - 4Sprawa C-652/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad - Bułgaria) - Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka w sprawach azylu i ochrony uzupełniającej - Normy dotyczące kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej - Dyrektywa 2011/95/UE - Artykuły 3, 4, 10 i 23 - Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożone odrębnie przez członków jednej rodziny - Indywidualna ocena - Uwzględnienie zagrożeń dla członka rodziny w ramach indywidualnej oceny wniosku złożonego przez innego członka rodziny - Korzystniejsze normy, jakie mogą zostać utrzymane lub wprowadzone przez państwa członkowskie w celu rozszerzenia ochrony przysługującej na podstawie azylu lub ochrony uzupełniającej na członków rodziny osoby, której udzielono ochrony międzynarodowej - Ocena powodów prześladowania - Uczestnictwo we wniesienie przez obywatela Azerbejdżanu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko państwu, którego jest obywatelem - Wspólne normy proceduralne - Dyrektywa 2013/32/UE - Artykuł 46 - Prawo do skutecznego środka zaskarżenia - Pełne rozpatrzenie ex nunc - Powody prześladowania lub okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione organowi rozstrzygającemu, lecz zostały podniesione w ramach odwołania od decyzji wydanej przez ten organ)