REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2019 roku

Sprawa C-281/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 31 października 2019 r. – Repower AG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), repowermap.org (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Uchylenie pierwotnej decyzji izby odwoławczej oddalającej częściowo wniosek o unieważnienie prawa do słownego unijnego znaku towarowego REPOWER)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-364/18 i C-365/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Włochy) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, dawniej Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 94/22/WE – Energia – Warunki udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz korzystania z tych zezwoleń – Opłaty koncesyjne – Metody obliczeń – Indeksy QE i Pfor – Dyskryminujący charakter)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-396/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Gennaro Cafaro/DQ (Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 – Załącznik I pkt FCL.065 – Zakres stosowania ratione temporis – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyskryminacja ze względu na wiek – Artykuł 2 ust. 5 – Artykuł 4 ust. 1 – Uregulowanie krajowe przewidujące automatyczne ustanie stosunku pracy w wieku 60 lat – Piloci statków powietrznych – Ochrona bezpieczeństwa narodowego)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-469/18 i C-470/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 października 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Hof van Cassatie - Belgia) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek dochodowy od osób fizycznych – Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-515/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Włochy) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego – Transport kolejowy – Umowy o świadczenie usług publicznych – Bezpośrednie udzielenie zamówienia – Obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o bezpośrednim udzieleniu zamówienia – Zakres)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-636/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 października 2019 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i ciągłe przekroczenie wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu (NO2) w określonych francuskich strefach i aglomeracjach – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-35/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – BU/État belge (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ pracowników – Równość traktowania – Podatek dochodowy – Ustawodawstwo krajowe – Zwolnienie od opodatkowania świadczeń przyznawanych osobom niepełnosprawnym – Świadczenia uzyskane w innym państwie członkowskim – Wyłączenie – Odmienne traktowanie)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-296/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik), wniesione w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Etnia Dreams, S.L.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-332/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lutego 2019 r. w sprawie T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Komisja, wniesione w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez Hércules Club de Fútbol, S.A.D.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-451/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 12 czerwca 2019 r. – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-525/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 9 lipca 2019 r. – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-532/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 11 lipca 2019 r. – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-576/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie T-377/18, Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals/EMA, wniesione w dniu 29 lipca 2019 r. przez Intercept Pharma Ltd i Intercept Pharmaceuticals, Inc.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-577/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 16 maja 2019 r. T-354/18, KID-Systeme/EUIPO wniesione w dniu 29 czerwca 2019 r. przez KID-Systeme GmbH

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-599/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Rietze GmbH & Co. KG

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-601/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izby) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-888/16, BP/FRA, wniesione w dniu 7 sierpnia 2019 r. przez BP

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-622/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie T-357/18 Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz, wniesione w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez Luz Saúde, SA

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C -675/19 SA: Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 9 września 2019 r. – Ntinos Ramon/Komisja Europejska

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-677/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Vâlcea (Rumunia) w dniu 11 września 2019 r. – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-693/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu 13 września 2019 r. – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-705/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 września 2019 r. – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-721/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 września 2019 r. – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-722/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 września 2019 r. – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-723/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 września 2019 r. – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-726/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 1 października 2019 r. – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA