REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2390 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające ostateczne cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/823 w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2391 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do normy handlowej mającej zastosowanie do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2022 Komitetu ds. Handlu z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony [2022/2392]

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2022 Komitetu ds. Handlu z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony [2022/2393]

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 3/2022 Komitetu ds. Handlu z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony [2022/2394]

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/22/COL z dnia 26 października 2022 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w Norwegii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na podstawie art. 259 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz art. 21, 39 i 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 [2022/2395] Skorygowana 7 listopada 2022 r. decyzją delegowaną nr 201/22/COL

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 304 z 24.11.2022 )

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2379 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie statystyk dotyczących nakładów i produkcji w rolnictwie, zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 617/2008 oraz uchylenia rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008, (WE) nr 543/2009 i (WE) nr 1185/2009 oraz dyrektywy Rady 96/16/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2380 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2382 z dnia 1 grudnia 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru 9 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Portugalii

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2383 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do homologacji typu dotyczącej emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności wykorzystujących czysty biodiesel

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2384 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian unijnej listy szczegółowych zobowiązań w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) w celu dodania załącznika 1 do deklaracji dotyczącej zakończenia negocjacji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących usług

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2385 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/805/UE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2386 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca przedłużenia działań polegających na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8673)

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2370 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 851/2004 ustanawiającego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2371 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylenia decyzji nr 1082/2013/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2372 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ram środków służących zapewnieniu zaopatrzenia w medyczne środki przeciwdziałania istotne podczas kryzysu w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2373 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2374 z dnia 5 grudnia 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2375 z dnia 29 listopada 2022 r. zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [„Bianco di Custoza”/„Custoza” (ChNP)]

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2376 z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1999 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2377 z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2378 z dnia 2 grudnia 2022 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8678) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/2308 budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA