REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2449 z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych zarejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych uczestniczących w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w jednym państwie członkowskim i przemieszczanych do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia ich tam do celów handlowych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2450 z dnia 8 grudnia 2022 r. upoważniająca państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Tunezji do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/2451 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Chorwacji

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2452 z dnia 8 grudnia 2022 r. określająca dodatkowe specyfikacje techniczne dotyczące unijnego tymczasowego dokumentu podróży ustanowionego dyrektywą Rady (UE) 2019/997 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8938)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2022/2434 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2435 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2436 z dnia 12 grudnia 2022 r. wykonujące art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1770 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2437 z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2022/2438 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG i dyrektywę wykonawczą 2014/98/UE w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, materiale rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinach sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2439 z dnia 8 grudnia 2022 r. upoważniająca państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Filipin do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2440 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2441 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2442 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/151 w sprawie działań Unii Europejskiej wspierających ewakuację z Afganistanu niektórych osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2443 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2444 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2445 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2446 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/2201 w sprawie wyznaczenia niektórych członków i ich zastępców w Radzie ds. Zarządzania Siecią oraz w Europejskiej Komórce Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249 z dnia 14 lipca 2021 r.)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2417 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2418 z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 ustanawiające metody analizy do celów kontroli poziomów pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń procesowych w środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2419 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1) (EBC/2022/43)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2423 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Szwecji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8716) (Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2424 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Rumunii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8740) (Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2425 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Malty zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8743) (Jedynie teksty w języku angielskim i maltańskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2426 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Łotwy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8718) (Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

REKLAMA