REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2360 z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/389 w odniesieniu do obejmującego okres 90 dni wyłączenia dotyczącego dostępu do rachunku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2361 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2362 z dnia 2 grudnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza, przyznane w odniesieniu do niewodów dobrzeżnych stosowanych do połowów na niektórych wodach terytorialnych Francji (Oksytania i Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2363 z dnia 2 grudnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu „gangui”, prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2365 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1801 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami kredytowymi wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do sekurytyzacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2366 z dnia 2 grudnia 2022 r. określająca specyfikacje rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie danych przez państwa członkowskie i Europol w celu generowania statystyk dotyczących dostępu do danych VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2357 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/451 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej punktowych elementów odblaskowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2358 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie francuskiego środka ustanawiającego ograniczenie wykonywania praw przewozowych ze względu na poważne problemy związane ze środowiskiem, na podstawie art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8694) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2359 z dnia 22 listopada 2022 r. przyjmująca zasady wewnętrzne dotyczące ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, w związku z funkcjonowaniem wewnętrznym Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2022/42)

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2105 z dnia 29 lipca 2022 r. ustanawiającego przepisy dotyczące kontroli zgodności norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek oraz metod analizy właściwości oliwy z oliwek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia 4 listopada 2022 r.)

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2343 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia środków zarządzania, ochrony i kontroli mających zastosowanie na obszarze podlegającym kompetencji Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) oraz w sprawie zmiany rozporządzeń Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2344 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2022 zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2345 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2346 z dnia 1 grudnia 2022 r. ustanawiające wspólne specyfikacje dla grup produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego wymienionych w załączniku XVI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2347 z dnia 1 grudnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w odniesieniu do przeklasyfikowania grup niektórych aktywnych produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2348 z dnia 1 grudnia 2022 r. r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2349 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji dotyczących konwencji Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2350 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/2351 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz w sprawie uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/657 (EUTM Mali/2/2022)

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2352 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia gruzińskich sił zbrojnych

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2353 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2354 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia rozmieszczenia rwandyjskich sił obronnych w Mozambiku

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2355 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności sił zbrojnych Islamskiej Republiki Mauretańskiej

Strony 157 - 157 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2356 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Libanu

Strony 161 - 161 Pobierz pdf

REKLAMA