REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/139 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/140 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające po raz 332. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/141 z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/142 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią w odniesieniu do sporządzenia listy osób, które chcą i są w stanie pełnić rolę eksperta, oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego zespołu ekspertów

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 1/2022 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób i decyzję komitetu nr 2/2019 [2023/143]

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/111 z dnia 18 stycznia 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu tłuszczowego pochodzącego z Indonezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/112 z dnia 18 stycznia 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/126 z dnia 21 października 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych dla dziedziny „spożycie”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/127 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/128 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, bromoksynilu, chlorsulfuronu, epoksykonazolu i fenamifosu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/129 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, prosulfokarbu, sedaksanu i walifenalatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/130 z dnia 18 stycznia 2023 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/132 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży w następstwie wznowienia dochodzenia w celu wykonania wyroku Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie T-246/19, dotyczącego rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/67

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/131 z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1259 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii, oraz obejmujące nadzorem przywóz odlewanych łączników rur lub przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/133 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie mianowania członków komisji selekcyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/134 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2018/1696 w odniesieniu do korzystania z wideokonferencji na potrzeby wysłuchania kandydatów

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/135 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie opłacenia przez Hrvatska narodna banka kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2022/51)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1363 z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, fluroksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( Dz.U. L 205 z 5.8.2022 )

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/118 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania w obrębie terytorium Unii ptaków żyjących w niewoli na wystawy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/119 z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/120 z dnia dnia 11 stycznia 2023 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Луканка Троянска/Lukanka Troyanska”/„Троянска луканка/Troyanska lukanka” (GTS)]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/121 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1165 zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/122 z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/123 z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/97 wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/124 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wsparcia haskiego kodeksu postępowania i nierozprzestrzeniania rakiet balistycznych w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA