REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/125 z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 289)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1104 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych ( Dz.U. L 177 z 4.7.2022 )

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/113 z dnia 16 stycznia 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek soli sodowej 3’-sjalolaktozy wytwarzanej przez pochodne szczepy Escherichia coli BL21(DE3) jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/114 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benzowyndiflupyr, buprofezyna, cyflufenamid, fluazynam, flutolanil, lambda-cyhalotryna, mekoprop-P, mepikwat, metiram, metsulfuron metylowy, fosforowodór i piraklostrobina

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/115 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/116 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej oksamyl

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/117 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie gwarantowanego poziomu świadczenia usługi w odniesieniu do działań, które mają być prowadzone przez eu-LISA w związku z systemem e-CODEX

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 49 – Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach [2023/64]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/107 z dnia 9 stycznia 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Châtaigne des Cévennes” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/108 z dnia 9 stycznia 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Pitina” (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2023/109 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/110 z dnia 12 stycznia 2023 r. ustanawiająca środki nadzwyczajne w odniesieniu do potwierdzonych przypadków zarażenia małym chrząszczem ulowym (Aethina tumida) we Włoszech i Francji oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/597 (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 194)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii ( Dz.U. L 328 z 22.12.2022 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/102 z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do wniosków państw członkowskich o pomoc unijną

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/103 z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1242/2014 i (UE) nr 1243/2014 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i zasad przedstawiania danych zbiorczych dotyczących operacji oraz informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/104 z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali w związku ze sprawozdaniem przyjętym przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/105 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie pomocy państwa SA.33960 2012/C (ex 2012/NN) wdrożonej przez Republikę Francuską na rzecz kolejnych organów zarządzających portem lotniczym Beauvais Tillé i przedsiębiorstw lotniczych prowadzących działalność w tym porcie lotniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5076)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/106 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wstępnych przydziałów pomocy Unii państwom członkowskim na rzecz programu „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” na okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2029 r.

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 247/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/70]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 248/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/71]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 249/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/72]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 250/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/73]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 251/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/74]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 252/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/75]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 253/2019 z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/76]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA