| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Alimenty > Egzekucja alimentów > Kiedy można żądać umorzenia egzekucjii alimentów?

Kiedy można żądać umorzenia egzekucjii alimentów?

Gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności, można żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wniosek do komornika jest wolny od opłat. Sprawdź w jakich jeszcze sytuacjach egzekucja podlega umorzeniu.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek jest możliwe:

- jeżeli tego zażąda wierzyciel (jednak w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

- jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;

- jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

- jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;

- jeżeli w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego sporządzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

W przypadku świadczeń alimentacyjnych ważne jest, że dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych. Wówczas równocześnie wszczyna egzekucję.

Warto pamiętać, że pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel będzie mógł wszcząć ponownie egzekucję (chyba że z innych przyczyn jest ona niedopuszczalna).

Zobacz również: Egzekucja alimentów - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Wniosek do komornika

Wniosek o umorzenie postępowania składa się do komornika prowadzącego postępowanie.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolny od opłat.

Co do zasady przed umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

Bezskuteczność egzekucji w przypadku świadczeń alimentacyjnych – inaczej jak przy egzekucji innych świadczeń – nie stanowi przyczyny do umorzenia egzekucji.

Na postanowienie sądu dotyczące umorzenia postępowania służy zażalenie, zaś na postanowienie komornika – skarga na czynności komornika.

Komornik na wniosek wierzyciela lub dłużnika wydaje zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

Egzekucja umarzana z urzędu

Umorzenie postępowania w całości lub w części może nastąpić również z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Zobacz również serwis: Egzekucja alimentów

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »