| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Zgłoszenie budowy obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowy obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę

Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

W zgłoszeniu należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych, zgodnie z katalogiem zawartym w art. 29 ustawy Prawo budowlane, oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki,
 • przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Do zgłoszenia budowy obiektu lub robót budowlanych należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, dotyczącymi np.: dostawy lub odbioru mediów.

Do zgłoszenia budowy: przyłączy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy załączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z: zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności aktualne na dzień opracowania projektu oraz oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku budowy wyżej wymienionych instalacji zbiornikowych na gaz płynny, projekt zagospodarowania terenu należy dodatkowo uzgodnić pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Do wykonania robót objętych zgłoszeniem można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 • jeżeli realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • o jeżeli może spowodować niedopuszczalne:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich

Zobacz: Czym zajmuje się starosta

W przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw w sprawie zamiaru wykonywania robót objętych zgłoszeniem, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody za pośrednictwem Starosty Powiatu.

Zobacz również serwis: Powiat

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »