| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Rada powiatu > Czy radni muszą składać oświadczenia majątkowe?

Czy radni muszą składać oświadczenia majątkowe?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa oświadczenia majątkowe musi składać większość osób sprawujących ważne urzędy w państwie. Obowiązek ten dotyczy również samorządowców, także tych na szczeblu powiatowym.

Corocznie składane oświadczenia majątkowe są pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed korupcja wśród osób zajmujących ważne stanowiska w państwie.

Obowiązkiem tym zostali objęci również przedstawiciele samorządu powiatowego.

Kto podlega obowiązkowi składania oświadczeń

Obowiązkowi złożenia oświadczenia majątkowego podlegają:

 • radny,
 • członek zarządu powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
 • osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną
 • oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Co należy zawrzeć w oświadczeniu

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

 • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
 • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
 • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
 • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Zobacz serwis: Powiat

Nie złożenie w terminie oświadczenia

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez:

 • radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu,
 • członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »