REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Słownik

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Uzdrowisko

Z leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać przede wszystkim osoby przewlekle chore oraz rekonwalescenci, wymagający rehabilitacji, muszą jednak spełnić warunki określone w przepisach prawa.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są świadczone przez ośrodki pomocy społecznej. Polegają one na wsparciu osób starszych i chorych w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy załatwianie spraw urzędowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku są formą aktywizacji ludzi starszych. Takie uniwersytety stwarzają ludziom starszym możliwość realizacji swoich planów, które zostały z równych przyczyn odłożone.

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie jest szczególnym rodzajem umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zawiera również elementy służebności.

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają odpowiedni staż zawodowy i utracili źródło przychodu w związku z ustaniem zatrudnienia lub stosunku służbowego wskutek przyczyn od nich niezależnych, nie osiągnęli natomiast wieku emerytalnego.

Sanatorium

Sanatorium jest to zakład lecznictwa zamkniętego, znajdujący się przeważnie w miejscowości uzdrowiskowej, który jest przeznaczony dla przewlekle chorych i rekonwalescentów wymagających rehabilitacji lub utrwalenia leczenia szpitalnego.

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta dożywotnia

Renta dożywotnia za nieruchomość jest jedną z możliwości uzyskania dodatkowych, comiesięcznych pieniędzy w zamian za rezygnację ze swojego prawa własności do nieruchomości.

REKLAMA

Renta

Jest to świadczenie mające na celu dostarczenie środków utrzymania m.in. z powodu niezdolności do pracy zarobkowej, czy też utraty żywiciela rodziny.

Refundacja sprzętu ortopedycznego

Refundacja sprzętu ortopedycznego leży w kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma on możliwość udzielenia dofinansowania na zakup sprzętu ortopedycznego osobom, które ze względu na swój stan zdrowia zmuszone są do takiego zakupu.

Praca nakładcza

Pracę nakładczą określa się terminem „chałupnictwo”. Najczęściej wykonywana jest przez emerytów, rencistów oraz przez osoby niepełnosprawne.

Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa emerytalno rentowa jest świadczeniem wypłacanym pracownikowi w chwili jego przejścia na emeryturę lub rentę. Jest to uprawnienie wynikające ze stosunku pracy.

Kombatant

Kombatantami nazywamy osoby, które brały czynny udział w walkach zbrojnych oraz potwierdziły to poprzez uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Inwalida wojenny

Inwalidą wojennym jest żołnierz, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi.

Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura przysługuje tym osobom, które uzyskały określony przepisami wiek oraz spełnili odpowiednie warunki.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa przysługuje pracownikom, którzy wystarczającą liczbę lat przepracowali w szczególnych warunkach lub jako pracownicy o szczególnym charakterze.

Dom pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej ma za zadanie realizację zadań określonych w przepisach prawa, m.in. w rozporządzeniu ministra polityki społecznej.

REKLAMA