| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Słownik

Dom pomocy społecznej

Aktualizacja: 16.05.2011

Dom pomocy społecznej ma za zadanie realizację zadań określonych w przepisach prawa, m.in. w rozporządzeniu ministra polityki społecznej. »

Emerytura

Aktualizacja: 16.05.2011

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu zapewnić środki na utrzymanie osobom, które ukończyły odpowiedni wiek życia, co oznacza, że znalazły się w wieku poprodukcyjnym. »

Emerytura pomostowa

Aktualizacja: 16.05.2011

Emerytura pomostowa przysługuje pracownikom, którzy wystarczającą liczbę lat przepracowali w szczególnych warunkach lub jako pracownicy o szczególnym charakterze. »

Inwalida wojenny

Aktualizacja: 16.05.2011

Inwalidą wojennym jest żołnierz, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi. »

Kombatant

Aktualizacja: 16.05.2011

Kombatantami nazywamy osoby, które brały czynny udział w walkach zbrojnych oraz potwierdziły to poprzez uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia. »

Odprawa emerytalno-rentowa

Aktualizacja: 16.05.2011

Odprawa emerytalno rentowa jest świadczeniem wypłacanym pracownikowi w chwili jego przejścia na emeryturę lub rentę. Jest to uprawnienie wynikające ze stosunku pracy. »

Praca nakładcza

Aktualizacja: 16.05.2011

Pracę nakładczą określa się terminem „chałupnictwo”. Najczęściej wykonywana jest przez emerytów, rencistów oraz przez osoby niepełnosprawne. »

Refundacja sprzętu ortopedycznego

Aktualizacja: 16.05.2011

Refundacja sprzętu ortopedycznego leży w kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma on możliwość udzielenia dofinansowania na zakup sprzętu ortopedycznego osobom, które ze względu na swój stan zdrowia zmuszone są do takiego zakupu. »

Renta

Aktualizacja: 16.05.2011

Jest to świadczenie mające na celu dostarczenie środków utrzymania m.in. z powodu niezdolności do pracy zarobkowej, czy też utraty żywiciela rodziny. »

Renta dożywotnia

Aktualizacja: 16.05.2011

Renta dożywotnia za nieruchomość jest jedną z możliwości uzyskania dodatkowych, comiesięcznych pieniędzy w zamian za rezygnację ze swojego prawa własności do nieruchomości. »

Renta rodzinna

Aktualizacja: 16.05.2011

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. »

Sanatorium

Aktualizacja: 16.05.2011

Sanatorium jest to zakład lecznictwa zamkniętego, znajdujący się przeważnie w miejscowości uzdrowiskowej, który jest przeznaczony dla przewlekle chorych i rekonwalescentów wymagających rehabilitacji lub utrwalenia leczenia szpitalnego. »

Świadczenie przedemerytalne

Aktualizacja: 16.05.2011

Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają odpowiedni staż zawodowy i utracili źródło przychodu w związku z ustaniem zatrudnienia lub stosunku służbowego wskutek przyczyn od nich niezależnych, nie osiągnęli natomiast wieku emerytalnego. »

Umowa o dożywocie

Aktualizacja: 16.05.2011

Umowa o dożywocie jest szczególnym rodzajem umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zawiera również elementy służebności. »

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Aktualizacja: 16.05.2011

Uniwersytety Trzeciego Wieku są formą aktywizacji ludzi starszych. Takie uniwersytety stwarzają ludziom starszym możliwość realizacji swoich planów, które zostały z równych przyczyn odłożone. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »