Kategorie

Słownik

29 sie 2021
25 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Usługa telekomunikacyjna

Jest to usługa, która polega przede wszystkim na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Karta płatnicza

Jest to karta wydawana przez bank, której posiadaczem może być tylko upoważniona osoba.

Przesyłka z zadeklarowaną wartością

Ta forma przysyłki jest często wykorzystywana jeżeli chcemy wysłać wartościową rzecz, która może ulec uszkodzeniu.

Paczka pocztowa

Jest to przesyłka, która placówka pocztowa przyjmuje za pokwitowaniem przyjęcia i doręcza za pokwitowaniem odbioru.

Powszechna usługa pocztowa

Są to usługi, do których świadczenia obowiązany jest operator publiczny, czyli Poczta Polska.

Czynności bankowe

Są to czynności, które mogą być wykonywane przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Odszkodowanie

Jest to forma naprawienia szkody, jaka została wyrządzana np. konsumentowi poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Pilot wycieczki

Jest to osoba, która w imieniu organizatora turystyki towarzyszy turystom w wycieczce.

Organizator turystyki

Jest to przedsiębiorca, który organizuje imprezę turystyczną.

Niezgodność towaru z umową

Takim mianem określa się towar, który jest wadliwy. Dotyczy to jedynie sytuacji gdy sprzedającym jest przedsiębiorca. Może ona przejawiać się w różny sposób.

Impreza turystyczna

W skład imprezy turystycznej wchodzącą co najmniej dwie usługi turystyczne, czyli usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne świadczone turystom oraz odwiedzającym.