| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa ta stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.


UMOWA PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Przewłaszczającym,

a

Bankiem ................................ z siedzibą w ................................. , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ...................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Bankiem.


§ 1

1. Strony oświadczają, że w dniu ......................... pomiędzy nimi została zawarta umowa kredytu bankowego nr ....................... (zwana dalej „umową kredytu”), na mocy której Bank udzielił Przewłaszczającemu kredytu (zwanego w dalszej części umowy „kredytem”) na łączną kwotę ............................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Harmonogram i wysokość rat kredytu określa szczegółowo załącznik nr .............. do umowy kredytu, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Przewłaszczający przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

1. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

2. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

3. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

zwane dalej „przewłaszczonymi rzeczami”.

2. Przewłaszczający oświadcza, że przewłaszczane rzeczy określone w ust.1 stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie są obciążone prawami osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że rozporządzanie nimi przez niego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »