| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę dzierżawy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy samochód do używania, w zamian za wynagrodzenie. Umowa stosowana zwłaszcza w stosunkach gospodarczych.


Umowa dzierżawy samochodu

zawarta w dniu …………………… (data zawarcia umowy) r. w …………………… (miejscowość) pomiędzy:

1) …………………………………… (imię i nazwisko wydzierżawiającego), zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………. (nazwa ulicy, numer domu), legitymującym się dowodem osobistym ……………………….. (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

2) ……………………………. (imię i nazwisko dzierżawcy), zamieszkałym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym ……………………………… (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Dzierżawcą.


§ 1

  1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu przeznaczonego do przewozu osób marki ………… nr rejestracyjny ……………. rok produkcji ………, nr nadwozia ………………, nr dowodu rejestracyjnego - seria …................ nr ………………………….., o wartości ……………………zł, który oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.
  2. Wydzierżawiający oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako ………………………… (określenie stanu technicznego), co Dzierżawca niniejszym potwierdza.

§ 2

  1. Określony w § 1 pkt. 1 przedmiot dzierżawy będzie służył Dzierżawcy do świadczenia usługi przewozu osób w ramach prowadzonej przez Dzierżawcę działalności gospodarczej.
  2. Dzierżawca będzie używał samochodu zgodnie z jego właściwościami, w szczególności zgodnie z dopuszczalną liczbą pasażerów.
  3. Jeżeli Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami, w szczególności z dopuszczalną liczbą pasażerów, Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodną Wydzierżawiającego.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ……………… lat (liczba lat).

§ 4

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………………….. (słownie: …………………….) zł miesięcznie, płatny z góry do ………………… (data płatności) dnia każdego miesiąca.

§ 5

Dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy i prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności Dzierżawca bierze na siebie koszty ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także ubezpieczenia AC.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »