| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Postępowanie sądowe > Sposób zaskarżenia wyroku zaocznego

Sposób zaskarżenia wyroku zaocznego

Wyrok zaoczny wydany przez sąd I instancji tak jak każdy inny wyrok podlega zaskarżeniu. Tryb zaskarżenia takiego wyroku jest jednak inny w zależności od tego czy z wyrokiem tym nie zgadza się powód czy pozwany.

Z racji tego, że wyrok zaoczny w większości wypadków jest zgodny z treścią roszczenia powoda – w praktyce częściej więc ze środków zaskarżenia wyroku zaocznego korzysta pozwany. Według § 1 art. 344 k.p.c. pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może zgłosić sprzeciw w ciągu tygodnia od dnia doręczenia wyroku zaocznego.

Zobacz: Kodeks postępowania cywilnego

Sprzeciw składany jest w formie pisma procesowego. W sprawach w których pozew był składany na urzędowym formularzu sprzeciw również winien być wniesiony na urzędowym formularzu. W celu zmobilizowania pozwanego do działania ustawodawca nakazał, aby w piśmie zawierającym sprzeciw przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw od wyroku zaocznego jest pierwszym oświadczeniem składanym w sprawie przez pozwanego, dlatego też mogą być nim objęte także te wszystkie zarzuty, jakie strona może składać przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc np. zarzut niewłaściwości sądu, zarzut zapisu na sąd polubowny, zarzut sprawdzenia wartości przedmiotu sporu itp. W sprzeciwie od wyroku zaocznego można również wytoczyć powództwo wzajemne, jak również zgłosić zarzut potrącenia.

Zobacz: Skutki zawarcia ugody sądowej

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi. Wniesienie sprzeciwu nie pozbawia mocy zaskarżonego wyroku zaocznego. Wyrok ten traci moc dopiero wskutek uchylenia go w wyroku końcowym.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Zobacz: W sądzie-wieszjak.pl

Bierność pozwanego i wydanie z tego powodu wyroku zaocznego ma wpływ na koszty postępowania w sprawie. Bez względu na ostateczny kształt wyroku po wniesieniu sprzeciwu koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego było nie zawinione lub że nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie. Zgodnie z art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od sprzeciwu od wyroku zaocznego sąd pobiera połowę opłaty.

Natomiast jeśli z treścią wyroku zaocznego nie zgadza się powód – to przysługuje mu „normalny” tryb odwoławczy. Powód zaskarża wyrok zaoczny wnosząc apelację. Należy przy tym pamiętać, że wyrok zaoczny sąd uzasadnia tylko wówczas, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »