reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Postępowanie sądowe > Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Organ administracji publicznej przed wydaniem merytorycznej decyzji w sprawie może wstrzymać postępowanie administracyjne. Zawieszenie biegu takiego postępowania, powoduje przerwanie toku czynności procesowych.

Jednakże wszystkie czynności dokonane przed zawieszeniem postępowania są ważne i nie trzeba ich powtarzać po podjęciu zawieszonego postępowania. Zawieszenie postępowania, jak i podjęcie go po okresie zawieszenia następuje w formie postanowienia odpowiedniego organu administracji publicznej. Zawieszenie postępowania administracyjnego może być obligatoryjne (obowiązkowe), jak również fakultatywne (dobrowolne).

Obligatoryjne zawieszenie postępowania

Przesłanki obligatoryjne nakładają na organ administracji publicznej obowiązek zawieszenia postępowania. Należą do nich:

1. Śmierć strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe,

2. W razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

3. W razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

4. Gdy rozpatrzenie sprawy lub wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Zobacz: Kodeks postępowania administracyjnego

Zagadnienie wstępne jest to inaczej kwestia prejudycjalna. Ma ona dwie cechy charakterystyczne. Mianowicie należy ona do kompetencji sądu albo organu administracji, ale innego niż ten, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego sprawa administracyjna nie może być załatwiona, nie może zapaść decyzja.

Fakultatywne zawieszenie postępowania

W przypadku przesłanek fakultatywnych, postępowanie administracyjne może być zawieszone, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. Z wnioskiem o zawieszenie postępowania wystąpi ta strona, na żądanie, której postępowanie administracyjne zostało wszczęte,

2. Wnioskowi temu nie sprzeciwiają się inne strony, (jeżeli występują w sprawie),

3. Zawieszenie nie zagraża interesowi społecznemu.

Należy pamiętać o tym, że oceny ww. przesłanek dokonuje organ administracji publicznej, przed którym toczy się dana sprawa. Może dojść do tzw., luzów interpretacyjnych'', gdyż interes społeczny jest pojęciem bardzo nieostrym.

Ważna kwestią jest również to, że zawieszenie postępowania na wniosek strony może trwać do 3 lat włącznie. Żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, w momencie, gdy w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie zawieszonego postępowania.

Forma zawieszenia postępowania

Zawieszenia postępowania administracyjnego następuje w formie postanowienia, które wydaje organ administracji publicznej. Ww. organ jest zobowiązany do powiadomienia stron postępowania o wydaniu takiego postanowienia. Na postanowienie przysługuje każdej ze stron zażalenie oraz skarga do sądu administracyjnego.

Zobacz: Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Podjęcie zawieszonego postępowania

W przypadku obligatoryjnego zawieszenia postępowania podejmuje się je po ustaniu przyczyny zawieszenia. Dokonuje tego organ administracji publicznej z urzędu, jeśli było wszczęte z urzędu albo na wniosek strony, jeśli było wszczęte na wniosek strony.

Jeżeli postępowanie zostało zawieszone, z przyczyn fakultatywnych o jego podjęciu decyduje tylko strona.

Źródło: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Nowa matryca stawek VAT – Usługi i Towary + INFORLEX PKWiU + CN – program - komplet PREMIUM698.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama