Kategorie

Doręczenie zastępcze w postępowaniu cywilnym

Roma Opoka
Aplikant adwokacki
Co do zasady doręczenie powinno odbywać się do rąk własnych lub do rąk pełnomocnika do doręczeń. Doręczenie następuje w mieszkaniu, miejscu pracy, lub tam gdzie się adresata dostanie. Co w przypadku gdy doręczający nie zastanie adresata w żadnym z tych miejsc? Czy doręczenie jest skuteczne?

W przypadku gdy doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Należy podkreślić, iż chodzi o domownika dorosłego, w innym przypadku można powoływać się na bezskuteczność doręczenia. Gdyby doręczyciel nie zastał nikogo pod wskazanym adresem, może dokonać doręczenia administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. Osobom tym można dokonać doręczenia pod warunkiem, że nie są one przeciwnikami adresata w sprawie i jeżeli podejmą się oddania pisma adresatowi.

Jeżeli żaden z powyższych sposobów doręczenia nie jest możliwy, można takowe pismo jeżeli zostało przesłane pocztą, złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego. Jeżeli pismo było doręczane w inny sposób, niż za pomocą poczty, należy je złożyć w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym fakcie w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.

Zobacz: Planowane zmiany w procedurze cywilnej

Odmowa przyjęcia pisma

Jeżeli adresat lub jego dorosły domownik odmówi przyjęcia pisma, można pozostawić je w miejscu doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, pismo przesłane pocztą składa się, po uprzedzeniu, w placówce pocztowej operatora publicznego. Jeżeli pismo nie było przesłane za pomocą poczty można pozostawić je w urzędzie właściwej gminy.

Jeżeli pismo zaadresowane jest do osoby prawnej, organizacji bądź osoby fizycznej podlegającej wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy niemożliwym jest doręczenie w sposób opisany powyżej z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu, pismo takie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pismo nie zostanie złożone do akt ze skutkiem doręczenia jeżeli nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.

Sądowa służba doręczeniowa

Przepisy prawa procesowego pozostawiają Ministrowi Sprawiedliwości decyzję o utworzeniu sądowej służby do doręczeń. W dniu 31 maja 2011 roku, weszło w życie rozporządzenie Ministra, które sprawi, że sądy będą mogły zrezygnować z usług pocztowych. W konsekwencji rozporządzenia prezes sądu będzie mógł utworzyć taką służbę, jeżeli jej powołanie będzie zasadne, a budżet na to pozwoli. Sądową służbę doręczeniową utworzy lub zniesie Minister Sprawiedliwości na uzasadniony wniosek prezesa sądu. Doręczyciele będą mieli czas pracy również poza godzinami funkcjonowania sądów, a przy wykonywaniu swoich obowiązków będą korzystali z transportu publicznego.

Zobacz: Doręczyciel zamiast listonosza


Postanowienie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie prawne w związku z następującym stanem faktycznym. Pytanie zadał sąd rozpatrujący apelację powoda w sprawie, w której przesyłka sądowa zawierająca nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, po dwukrotnym awizowaniu wróciła z adnotacją, że nie podjęto jej w terminie. Na wezwanie przewodniczącego sądu powód przedstawił aktualne zaświadczenie z ewidencji gospodarczej potwierdzające prawidłowość adresu, z informacją o prowadzeniu przez pozwanego działalności gospodarczej pod czterema adresami. Nakaz zapłaty został wówczas wysłany pod jeden z tych adresów. Po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu, Sąd Okręgowy prowadził postępowanie merytoryczne, które doprowadziło do oddalenia powództwa. W toku tego postępowania strona powodowa podnosiła zarzut, że nakaz zapłaty uprawomocnił się. W związku z tym sąd rozpoznający apelację powoda wystosował następujące pytanie prawne: Czy dopuszczalne jest prowadzenie postępowania po doręczeniu pozwanemu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sposób przewidziany w art. 139 § 1 kpc oraz w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism procesowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu liczonego od dokonanego w ten sposób doręczenia? Chodzi tu o zasadność doręczenia zastępczego w przytoczonych okolicznościach. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały jednak w swojej odmowie wskazał, że sąd przedstawiający zagadnienie prawne stwierdził iż doręczenie zastępcze przewidziane w przytoczonych przepisach jest procesowo skuteczne. Po upływie terminu do złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty uprawomocnił się i ma moc prawomocnego wyroku. Nie mogło być zatem w powyższym przypadku prowadzone dalsze postępowanie w sprawie. Z tego też powodu Sąd odmówił wydania uchwały gdyż uznał że w takich okolicznościach nie ujawniło się w rozpoznawanej sprawie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w rozumieniu art. 390 § 1 k.p.c.

Zobacz: Wznowienie postępowania cywilnego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.