Kategorie

Encyklopedia prawa, Władza rodzicielska

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Matka to osoba, która urodziła i zazwyczaj jednocześnie wychowuje swoje dziecko. Prawo wiąże z macierzyństwem określone skutki, zwłaszcza prawa i obowiązki po stronie matki.
Władza rodzicielska oznacza ogół uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka.
Przez źródła prawa cywilnego należy rozumieć normy prawne regulujące podstawowe instytucje prawa rodzinnego (t.j. małżeństwo, władza rodzicielska, przysposobienie, opieka, kuratela).