REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrakt socjalny

Czym jest kontrakt socjalny?
Shutterstock

Kontrakt socjalny to jedno z podstawowych pojęć w pomocy społecznej. Czym jest taka umowa? Kto ją zawiera? Jakie mogą być skutki odmowy zawarcia kontraktu socjalnego?

Czym jest kontrakt socjalny?

Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Z kim zawierany jest kontakt socjalny?

Pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, w centrum usług społecznych lub powiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą lub rodziną, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej. Ma to na celu w celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakt socjalny z osobą bezdomną zawiera pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie, który odpowiada za realizację oraz ocenę realizacji działań zawartych w kontrakcie. W takim przypadku treść kontraktu socjalnego przed jego zawarciem uzgadnia się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały.

W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego

Ważne

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego czy niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wzór kontraktu socjalnego określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA