Kategorie

Umowy, Obrót konsumencki

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niedozwolone klauzule umowne są z natury niekorzystne dla konsumentów. Co zrobić, gdy uznamy, że w umowie którą zawarliśmy, znajduje się postanowienie tożsame z klauzulą wpisaną do rejestru klauzul niedozwolonych?
Przez obrót dewizowy należy rozumieć obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.
Umowa o oferowanie instrumentów finansowych to umowa zawierana pomiędzy firmą inwestycyjną a jej klientem. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.