| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Aktualności > Dopalacze wymusiły zmianę prawa

Dopalacze wymusiły zmianę prawa

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ma na celu skuteczną walkę z dopalaczami. Nowe regulacje definiują dopalacze jako środki zastępcze i zakazują obrotu nimi na terenie całego kraju. Osoba, która złamie przepisy będzie podlegała karze od 20 000 zł nawet do 1 mln zł. Proponowane rozwiązania umożliwią szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został opracowany w związku z dynamicznym rozwojem zjawiska wprowadzania do legalnego obrotu substancji psychoaktywnych, potocznie zwanych dopalaczami.

Głównym celem przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski substancji o działaniu psychoaktywnym, nie dopuszczonych do stosowania na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z założeniami projektu dopalacze zostaną zdefiniowane jako środki zastępcze. Środek zastępczy to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierająca taką substancję, używana zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach, jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

Zmiany w przepisach wprowadzają zakaz wytwarzania i wprowadzania środków zastępczych do obrotu na terenie kraju. W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, właściwy państwowy inspektor sanitarny będzie mógł nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania tego środka zastępczego lub produktu, lub wycofanie środka zastępczego lub produktu z obrotu.

Osoba, która będzie wytwarzała lub wprowadzała do obrotu środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Ustalając wysokość kary uwzględnia się w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

Karę wymierza w drodze decyzji, właściwy państwowy inspektor sanitarny. Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zobacz serwis: Sprawy karne

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.

Koszty przeprowadzenia oceny i badań, ponosi strona postępowania. Ustala się je z uwzględnieniem stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonej oceny i badań.

W przypadku stwierdzenia, że produkt nie stwarza zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, poniesione koszty są zwracane stronie postępowania wraz odsetkami ustawowymi. Z kolei jeśli okaże się, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania.

Zobacz również: Ograniczenia w sprzedaży dopalaczy

Zabrania się reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów przez sugerowanie, że:
1. posiadają one działanie takie, jak substancje psychotropowe lub środki odurzające, lub
2. ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie, jak skutki działania substancji psychotropowych lub środków odurzających.

Zobacz serwis: Kodeks karny

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zgodnie z założeniami projektu dopalacze zostaną zdefiniowane jako środki zastępcze.
Zgodnie z założeniami projektu dopalacze zostaną zdefiniowane jako środki zastępcze.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK