| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Przestępstwa gospodarcze > Regulacje prawne dotyczące korupcji - poradnik

Regulacje prawne dotyczące korupcji - poradnik

Najczęściej spotykaną formą korupcji jest łapownictwo. Płatną protekcją jest zaś podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy.

— ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Zawiera regulacje zapobiegające możliwości wykorzystania funkcji publicznych do realizacji interesów osobistych bądź grupowych, związanych np. z zatrudnieniem osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe w spółce handlowej49. Ustawodawca, wprowadzając ograniczenie zatrudnienia i prowadzenia działalności przez osoby wymienione w art. 2 ustawy, miał na celu wyeliminowanie kolizji interesów w przypadku równoczesnego pełnienia funkcji publicznych i uzyskiwania korzyści materialnych w związku z zatrudnieniem w sektorze gospodarczym.

— Nieuczciwy lobbing

Lobbing jest sposobem reprezentacji oraz promocji interesów różnych grup społecznych. Jego istotę stanowi wpływanie, w ramach określonego porządku prawnego, na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej.

Kwestie lobbingu reguluje w Polsce ustawa23. Działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodową działalnością lobbingową jest natomiast zarobkowa działalność lobbingowa, prowadzona na rzecz osób trzecich, w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. (DzU nr 88, poz. 553 ze zm.).
2 Wyrok SN z 8 listopada 1974 r., Rw 522/74, OSNPG 1975, nr 2, poz. 20.
3 Wyrok SN z 20 listopada 1980 r., II KR 354/80, OSNPG 1981, nr 6, poz. 61.
4 Typy uprzywilejowane wymienionych przestępstw szczegółowo omówiono w rozdziale .Okoliczności łagodzące i wypadki mniejszej wagi w przypadku korupcji
5 Typy kwalifikowane wymienionych przestępstw szczegółowo omówiono w rozdziale Okoliczności zaostrzające odpowiedzialność w przypadku korupcji.
6 Postanowienie SN z 3 grudnia 2002 r., II KKN 208/01, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 37.
7 Wyrok SN z 7 listopada 1994 r., WR 186/94, OSNKW 1995, nr 3–4, poz. 20.
8 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Komentarz do kodeksu karnego, Oficyna 2010.
9 Wyrok SN z 2 marca 1972 r., II KR 4/71, OSNPG 1972, nr 2, poz. 156.
10 Postanowienie SN z 20 października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW 2005, nr 12, poz. 120., oraz wyrok z 29 lutego 984 r., Rw 53/84, OSNKW 1984, nr 9–10, poz. 94.
11 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Komentarz …, wyd. cyt.
12 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Komentarz…, wyd. cyt.
13 Uchwała SN z 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95, OSNKW 1995, nr 9–10, poz. 58.
14 Komentarz do Kodeksu Karnego, red. A. Wąsek, t. 2, CH BECK, Warszawa 2006.
15 Niedopuszczalna czynność preferencyjna — bezprawne, nieuczciwe lub nierzetelne zachowanie stanowiące korzyść dla innego podmiotu kosztem przedsiębiorstwa, reprezentowanego przez menedżera, np. zbycie mienia lub przedsiębiorstwa po rażąco niskiej cenie oraz bezprawne uprzywilejowanie oferenta w związku z realizacją zamówień publicznych.
16 DzU z 2010 r., nr 127, poz. 857 ze zm.
17 Nieuczciwe zachowanie polega na łamaniu reguł dyscypliny sportowej lub norm moralnych. Nieuczciwym zachowaniem jest nie tylko zachowanie sprzeczne z regułami dyscypliny sportu, ale także z obowiązującymi zasadami współzawodnictwa w sporcie (z zasadą dążenia do najlepszego wyniku sportowego), a także z ogólnymi zasadami etyki.
18 R. Typa, Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Przestępczość gospodarcza — problemy współpracy międzynarodowej, red. H. Machińska, s. 29–32,Warszawa 2008.
19 Patrz: definicja prania pieniędzy w III Dyrektywie UE (DzU L 309 z 25 listopada 2005). W polskim systemie prawnym odpowiadają jej zapisy art. 299 k.k. oraz art. 2 ust. 9 ustawy z 16 listopada 2000.
20 Art. 2 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2010 r., nr 46, poz. 276 ze zm.).
21 SN w wyroku z 13 sierpnia 1976 r., IV KR 148/76, OSNPG 1976, nr 11, poz. 104.
22 DzU z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.
23 Ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DzU nr 169, poz. 1414 ze zm.).

Tekst stanowi fragment publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca  w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Warszawa, maj 2011

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poła

Analityk New World Alternative Investment.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK